Adventný kalendár, ktorý „poteší“ vašu pamäť

 

Lektorka trénovania pamäti Silvia Valovičová pripravila pre seniorov pamäťový adventný kalendár. 

Stačí keď na stránke www.trenovaniepamati.sk, kliknete na príslušné políčko daného dňa a odkryjete každý deň novú pamäťovú úlohu.

Ak vyriešite aspoň polovičku zadaní, získate titul a diplom pamäťového šampióna adventu.

Na info@trenovaniepamati.sk môžete posielať riešenia každý deň, alebo viac naraz, my si ich zaznamenáme.

Úlohy z dní, ktoré už boli v kalendári zostávajú a môžete sa k nim postupne vrátiť.