Ako predchádzať výmene bedrového a kolenného kĺbu?

O artróze píše pre vivasenior.sk doktorka Dalma Loydlová.

Výmena bedrového alebo kolenného kĺbu je jednou z najzávažnejších ortopedických operácii.

Je definitívnym riešením osteoartrózy, ktorá pokročila do takého štádia, že iné postupy liečby, farmakologické alebo nefarmakologické, nezlepšujú kvalitu života pacienta.

Artróza je degeneratívne ochorenie kĺbov. Vedie k obmedzeniu pohyblivosti postihnutých kĺbov.

Ideálny pohyb v kĺbe zabezpečujú dokonalo hladké kĺbové plochy, vnútorná tekutina kĺbu a okolité svaly. Chrupavka, ktorá vystiela kĺbové plochy je dostatočne pružná, preto pôsobí ako tlmič nárazov.

Pri nesprávnom a neprimeranom zaťažení dochádza k mikrodeštrukciám s uvoľnením čiastočiek chrupavky do kĺbu a k rozvoju degeneratívnych zmien a tie vedú k zúženiu kĺbovej štrbiny a k obmedzeniu pohybu v postihnutom kĺbe.

Artróza bedrového a kolenného kĺbu

Pri artróze bedrového kĺbu, teda koxartróze, dochádza k obmedzeniu pohybu v bedrovom kĺbe. Dôsledkom toho sa mení stereotyp chôdze, báza stoja sa rozširuje a krok sa skracuje. Ten kto má koxartrózu, tomu sa ťažko chodí hore schodmi, problém mu robí aj dlho sedieť alebo stáť. Bedrový kĺb nemusí pri koxartróze bolieť, hlavne v počiatočných fázach. Koxartróza sa prejavuje únavou pri chôdzi, bolesťami krížov alebo aj bolesťami kolena.

Pri artróze kolenného kĺbu, teda gonartróze, dochádza k  rozvoju deformity kolena. Os dolnej končatiny sa môže touto deformitou odkloniť do O (varozity) alebo do X (valgozity). Obmedzenie pohybu v kolene a bolestivosť bráni najmä chôdzi do schodov a do kopca.

Koleno bolí aj na dotyk

Keďže kolenný kĺb je bližšie k povrchu tela ako bedrový kĺb, bolestivosť kolena pri gonartróze je aj na dotyk. Človek s gonartrózou si dáva v noci medzi kolená vankúšik, aby zabránil kontaktu kolien, a tým aj bolesti, pri polohe na boku. Na artrotickom kolene je možné vidieť aj opuch po stranách, vzadu v zákolennej jame, ale aj nad jabĺčkom a pod jabĺčkom.

Jedným z prvých príznakov rozvinutej artrózy je štartovacia bolesť poškodeného kĺbu, spojená s pocitom stuhnutia svalov. Svalové stuhnutie sa po rozchodení uvoľní. Neskôr sa bolesti objavia po dlhšej chôdzi a väčšej záťaži.

Pokročilá artróza sa prejavuje výraznými bolesťami už aj počas relatívneho pokoja a najmä v noci. A práve pokročilá artróza je indikáciou na výmenu kĺbu, teda implantáciu totálnej endoprotézy, TEP.

Dôležitá je prevencia

Najdôležitejším krokom v liečbe artrózy je prevencia. Artrotické zmeny na kĺboch súvisia s pracovným či športovým zaťažením i od rodinnej dispozície.

Pri vrodených deformitách je riziko rozvoja artrózy kĺbu mnohonásobne vyššie a súvisí práve s asymetriou zaťaženia kĺbu. Jednostranné pracovné alebo športové zaťaženie vedie k opakovaným mikrotraumám chrupavky a k jej deštrukcii.

Po akýchkoľvek úrazoch na dolných končatinách, ktoré často vedú ku skráteniu končatiny, je nevyhnutné odborné vyšetrenie ortopédom alebo rehabilitačným lekárom s posúdením korekcie skrátenia. Ortopedicko-protetická liečba kompenzuje odchýlky v oblasti dolných končatín formou ortopedických vložiek, ortopedickej obuvi a v prípade osových odchýlok v oblasti kolena s instabilitou je indikovaná ortéza kolenného kĺbu.

Cieľom liečby artrózy, najmä pri prvých bolestivých prejavoch artrotických zmien, je zabrániť ďalšiemu vývinu ochorenia a aj ďalšej deštrukcii kĺbu. Okrem medikamentóznej protizápalovej a chondroprotektívnej liečbe, založenej na doplnkovej kĺbovej, chrupkovej výžive, má nezastupiteľné miesto pohybová liečba. Pacienti s dobre vyvinutým svalstvom majú výrazne menšie subjektívne ťažkosti.

Komplexnú rehabilitačnú liečbu šitú na mieru určí rehabilitačný lekár. Fyzioterapeut venuje pozornosť úprave svalovej nerovnováhy v okolí postihnutého kĺbu. Pravidelná pohybová liečba je dôležitou súčasťou každodenného života človeka s artrózou.

Ako rehabilitovať

Rehabilitačná liečba závisí od štádia a aktivity ochorenia. Akútne štádium je charakterizované opuchom a bolestivosťou, obmedzením pohybu v kĺbe a poruchou jeho funkcie. Dochádza k atrofii svalstva, najmä štvorhlavého svalu stehna. Atrofia svalu prispieva k nestabilite kolena.

V akútnom štádiu je dôležitý kľudový režim, polohovanie pri gonartróze s miernym podložením pod kolenom do 20 stupňov v kolene, pri koxartróze v polohe na bruchu. Ako prevencia atrofie svalstva aj v kľudovom režime je dôležité tzv. izometrické cvičenie, t.j. napínanie sedacieho svalstva a štvorhlavého stehenného svalu, teda drill quadricepsu.

Pohybová liečba s fyzioterapeutom v akútnom štádiu zahŕňa cvičenie v odľahčení, v závese, prípadne vo vode.
Po odznení akútneho štádia je pohybová liečba zameraná na uvoľnenie skrátených svalových skupín a úpravu svalovej nerovnováhy v okolí postihnutého kĺbu.

Odporúčame chôdzu s oporou s odľahčením postihnutej strany s využitím 2 francúzskych bariel, prípadne s oporou vychádzkovej palice v opačnej ruke ako je postihnutá strana.

Aj artrotický kĺb potrebuje primeraný pohyb. Pri pohybovej liečbe platí zásada nepreťažovať postihnutý kĺb, vyhýbať sa bolestivému pohybu, nevhodné sú švihové pohyby. Cieľom pohybovej liečby je udržať v kolennom kĺbe plné vystretie a zachovať správnu funkciu štvorhlavého svalu stehna. Využívajú sa aj balančné plošiny na zlepšenie stability v kĺboch.

Z fyzikálnych procedúr je vhodná hydrokinezioterapia – teda cvičenie vo vode, vírivé kúpele vo fáze opuchu a analgetická elektroliečba.

V chronickom štádiu je vhodná termoterapia. V rámci dlhodobej rehabilitačnej liečby má svoje nezastupiteľné miesto aj balneoterapia.

Úprava pohybového režimu a redukcia hmotnosti je súčasťou nefarmakologických opatrení v liečbe, ale aj v prevencii osteoartrózy váhonosných kĺbov.

MUDr. Dalma Loydlová,
primárka Fyziatricko rehabiitačného oddelenia , ŠNOP Bratislava

ilustračné foto: zdroj pixabay