Ako si naplánovať život do stovky?

V knihe „Jak žít naplno i po šedesátce“ sa autorka venuje pohybovým aktivitám seniorov.

Starnutie ľudstva nezastavíme a vďaka vedecko-technickej revolúcii se dožívame stále vyššieho veku. Nemalo by nám však záležať aj na tom, aby sme iba nenavyšovali počet prežitých rokov, ale aj vylepšovali kvalitu života?

To môžeme do istej miery ovplyvniť životným štýlom, zdravou stravou a vhodným cvičením. A to i v prípade, že sme tomu doposiaľ veľa nedali.

A práve množstvu pohybových aktivít vhodných i do domáceho prostredia se venuje táto kniha. V knihe sa dozviete aj to, že staroba je nielen o chorobe, aj ako si urobiť z obývačky malé diagnostické laboratórium a ako neurobiť v starobe rýchly krok do rakvy alebo ako si naplánovať život do stovky.

Nemusíme chodiť nikam do posilňovne, skvele nám poslúži aj vlastná obývačka. Tak hor sa do toho.

Autorka PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. je spoluriešiteľkou projektu Centrum aktívneho starnutia, ktoré sa stará o prevenciu a podporu zdravia seniorov. Je odbornou asistentkou v Ústave telovýchovného lekárstva Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a pravidelne prednáša o význame pohybovej aktivity seniorov. Je zakladajúcou členkou Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie a ako jej členka je spoluautorkou pri tvorbe pohybových programov pre seniorov a spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zaoberajúcich sa vplyvom a dôležitosťou pravidelnej pohybovej aktivity seniorov nad 60 rokov.