Choroby, ktoré vás pripravia o to najcennejšie

Neurodegeneratívne ochorenia predstavujú vážnu hrozbu. Postihujú kognitívne funkcie, vedú k postupnej strate pamäti, schopnosti koncentrácie a k degradácii mozgu. Dnes už našťastie vieme, že predchádzať im je možné a že práve prevencia môže byť kľúčom k udržaniu zdravého mozgu a pamäti, v treťom veku.

Ohrozenie, ktoré vníma väčšina starnúcej populácie ako fatálne, je strata schopnosti sa o seba postarať s čím súvisí aj strata vlastnej nezávislosti a sebestačnosti. Ostať niekomu „na krku“ je desivá nočná mora, ktorá prenasleduje všetkých zúčastnených. Do hlavy trpiaceho nevidíme, ale z výpovedí tých, čo boli alebo stále sú nútení sa o svojich najbližších starať až do ich posledného dychu, cítiť únavu, vyčerpanie, a to nielen fyzické, ale predovšetkým psychické. Vyrovnať sa s faktom, že vás nespoznáva vlastný rodič, je príliš silná káva. Mnohí sú aj napriek tomu voči prevencii skeptickí. Tvrdia, že to prišlo náhle, že ich rodičia žili zdravo aj sa pohybovali, aj dobre jedli, aj lúštili krížovky…

A predsa. Treba byť preto nesmierne opatrní a citliví v paušalizovaní. V zásade žiaľ neplatí, že ak budete robiť to, alebo ono, tak vás neurodegeneratívne ochorenia obídu alebo nikdy nepostihnú.

Zaručený recept neexistuje, treba sa učiť sa nové veci

Presnú príčinu neurodegeneratívnych ochorení zatiaľ nepozná ani veda.

Viac sa preto hodí hovoriť o pozitívnych vplyvoch ako o nejakých zaručených návodoch v štýle: ako na to. Viaceré vedecké štúdie ukazujú, že pravidelná kognitívna stimulácia, ako je učenie sa nových vecí a aktívne myslenie, takýto pozitívny vplyv má a môže tak výrazne napomáhať v udržiavaní kognitívneho zdravia.

Tri dôvody prečo je dôležité nezabúdať na prevenciu?

1. Neurodegeneratívne ochorenia, ako napríklad Alzheimer alebo starecká demencia znamenajú významné utrpenie nielen pre postihnutých, ale najmä pre členov rodiny.

2. Starostlivosť o osoby s neurodegeneratívnymi ochoreniami je často finančne náročné a ekonomicky zaťažujúce.

3. Neurodegeneratívne ochorenia majú významný vplyv na spoločnosť ako celok. Vytvárajú vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť a pracovnú silu.

Zdravým životným štýlom predcházame neurodegeneratívnym ochoreniam

1.Prechádzky: obľúbená športová aktivita alebo iba obyčajná práca v záhrade, to všetko sú faktory, ktoré prispievajú k optimálnej kognitívnej a v tomto prípade aj fyzickej kondícii. Uznajte sami, ako vám je po dobrej prechádzke? Mozog zmenou prostredia, okysličením a novým podnetom dokáže veľmi účinne preprogramovať svoju chémiu.

TIP: Ak budete mať jedného dňa tzv.Deň blbec a do toho ešte aj zlú náladu, zoberte nohy na plecia a prejdite sa na čerstvom vzduchu aspoň na pol až trištvrte hodiny (čas je odporúčaný, pokojne, aj kratšie alebo dlhšie, ale efekt zvyčajne nastáva po 20-tich minútach). Po prechádzke si všimnite či máte rovnakú náladu ako pred prechádzkou, alebo či sa u vás niečo zmenilo.

Zdroj: Unsplash

2.Kognitívna stimulácia: Udržiavanie aktívneho myslenia a stimulácia mozgu prostredníctvom učenia sa nových jazykov, čítania, hádaniek, krížoviek, vzdelávania sa a spoločenských aktivít, tiež výrazne pomáhajú v kognitívnom fitnes.

TIP: Stiahnite si aplikáciu a učte sa každý deň cudzí jazyk 15-minút denne. Robte tak po dobu 21-dní. Tým si vytvoríte návyk, ktorý potom môžete pretaviť do vážnejšieho záväzku formou napríklad jazykového kurzu a svoje učenie môžete zmeniť na jedenkrát do týždňa.

Zdroj: Istock

3.Sociálna interakcia: Udržiavanie silných sociálnych väzieb a komunikácia s ostatnými môžu pomôcť predchádzať izolácii či depresii, ktoré bezprostredne súvisia s neurodegeneratívnymi ochoreniami. Zároveň je sociálna interakcia vynikajúcim spôsobom, ako byť neustále vystavení novým podnetom.

TIP: Poobzerajte sa po okolí, možno niekde vo vašom susedstve sa hrávajú pravidelne šachy, inde bingo alebo iné spoločenské hry. Prihláste sa na kreatívny alebo športový krúžok, stretávajte sa podľa záujmu v komunitách, vyrazte na prednášky, výstavy, diskusie…Skrátka a dobre, vyrazte medzi ľudí. Môžete si byť istí, že vás to iba obohatí.

Zdroj: Unsplash

4. Pravidelné lekárske vyšetrenia: Pravidelné návštevy lekára môžu pomôcť odhaliť rizikové faktory a problémy včas.

TIP: Dajte si do kalendára pripomienku ( či už papierového alebo do digitálneho ). Každý mesiac, samozrejme podľa potreby, si doprajte niečo, čo prospeje vášmu zdraviu, z čoho budete mať dobrý pocit. Nech už je to návšteva lekára alebo obyčajná masáž, pedikúra, alebo čokoľvek, z čoho sa budete cítiť dobre nielen na tele, ale aj na duchu a choďte do toho!

Možno ste u seba spozorovali prvé príznaky oslabenia kognitívnej kondície. Častejšie zabúdate, neviete si na niečo narýchlo spomenúť a deje sa to častejšie, ako iba zriedka alebo máte problémy s koncentráciou. To síce ešte nič nemusí znamenať, ale je dobré mať na zreteli fakt, že po 45-tom roku života, rovnako ako o telo, je dôležité starať sa aj o hlavu.

Nech už sa rozhodnete zakročiť svojpomocne formou malých každodenných výziev, typu, ísť na nákup bez papierika a spomenúť si na všetko, čo ste chceli kúpiť alebo každý deň si dávať malé výzvy, naučiť sa stať z obľúbenej poézie a zarecitovať si ju nahlas, zaspievať refrén obľúbenej pesničky, vylúštiť jednu, dve krížovky pred spaním, prípadne si opakovať slovíčka z cudzej reči ktorú sa učíte, alebo na to využiť niektorú zo známych aplikácií.

Alebo si vyberte serióznejší prístup a skúste to formou online alebo prezenčného kurzu zameraného na Tréning pamäti, prípadne sa prihlásiť na jazykový kurz. Iba na margo, práve učenie sa cudzích jazykov sa považuje za najefektívnejšiu a najúčinnejšiu formu kognitívneho fitnes, nakoľko práve učením sa cudzích jazykov dochádza k zapájaniu oboch mozgových hemisfér, ľavej aj pravej naraz.

Pozývame vás na prednášku o Prevencii neurodegeneratívnych ochorení

Občianske združenie Kogneo vás srdečne pozýva na prednášku: Prevencia neurodegeneratívnych ochorení, so špecialistkou vzdelávania Alexandrou Palkovič z Centrum Memory, ktorá sa bude konať v priestoroch Kogneo, na Baštovej 9,

dňa 26.10. o 10:00. Pani Palkovič je renomovanou odborníčkou pre oblasť kognitívneho zdravia a rada sa s vami podelí o tom, ako sa neurodegeneratívnym ochoreniam dá predchádzať a udržiavať sa v skvelej kognitívnej kondícii v akomkoľvek veku.

Registrujte sa: https://kogneo.org/pozvanka-na-prednasku-prevencia-neurodegenerativnych-ochoreni/