Dobrí ľudia ešte žijú, dokonca na Slovensku

My skôr narodení, aktívni seniori pamätáme časy, keď sa uzatvárali družobné vzťahy medzi mestami, klubmi, spoločnosťami. Dnes táto milá aktivita upadla akosi do zabudnutia.

Seniori z Jednoty dôchodcov Rača mali nápad ako túto aktivitu obnoviť.

Spojili sa so svojimi rovesníkmi z Rimavskej Soboty a vymysleli si, za podpory Mestského úradu v Rači, zaujímavé stretnutie.

Koncom júna sa tridsiati račianski seniori vybrali na výlet na Gemer a do Malohontu. Preto sem, lebo tento kút Slovenska ešte nepoznali.

Po veľkých prípravách z obidvoch strán autobus odviezol výletníkov najprv na prehliadku Lučenca a do synagógy otvorenej po rekonštrukcii, aby ich následne noví priatelia vítali takmer ako vládnu delegáciu v Rimavskej Sobote v ich útulnom klube.

Spevokol, básne, slová na privítanie z úst predstaviteliek malohontského regiónu JDS, pani Pilčíkovej a Podstavekovej, boli úprimné a seniorov z Rače doslova dojali. Mestečko s takmer 30 tisíc obyvateľmi, s pohnutou históriou, o ktorom zaujato v mestskom Múzeu aj pri prechádzke mestom rozprávali sprievodcovia, boli pre nás nové zaujímavé informácie.

Večer plný dobrej nálady

V podvečer sa stretli obidve skupiny v krásnej záhrade miestneho klubu pod košatými stromami na slávnostnom posedení s rôznymi dobrotami, prichystané hostiteľmi aj so štyrmi makovými koláčmi z Bratislavy, ktoré s láskou na cestu k priateľom upiekla naša Adelka Rybová.

Pri priateľských rozhovoroch, dobrej muzike z Poltára sa tancovalo, spievalo, veselilo a srdečná, družná nálada sprevádzala celý večer.

Získali sme milých, úprimných priateľov.

Na druhý deň po rozlúčke, nás v krásnom kaštieli Halič, privítali fundovaní sprievodcovia. Hovorili o histórii kaštieľa aj o tom , ako udržujú stále kontakty so žijúcimi Forgáčovcami, potomkami posledných majiteľov kaštieľa, ktorí si cenia odbornú a krásnu rekonštrukciu bývalého sídla ich predkov a radi a pravidelne kaštieľ navštevujú a poriadajú tu veľké rodinné oslavy s potomkami z celého sveta . V minulom roku sa ich tu zišlo vraj 180.

V horúcom dni výletníkom dobre padlo cestou domov osvieženie na kúpalisku Rapovce .

Do redakcie nám po návrate z cesty napísala pani Darinka Jurická, členka ZO JDS Rača:

Náš výlet na Gemer bol vzrušujúci od prvého okamihu až do konca. Pre nás dôchodcov z Rače to boli krásne chvíle poznania nášho rodného Slovenska, ktoré sme si užívali ako jedna rodina. Program bol neuveriteľne bohatý s návštevou priateľov v Rimavskej Sobote. Až sa mi tisnú slzy do očí, keď si spomeniem na privítanie s piesňami, básňami, pohostením.

Títo vzácni ľudia nám venovali lásku, pozornosť, svoj voľný čas aj večer pri slávnostnom posedení s večerou. Takéto vrúcne privítanie nikto z nás nečakal a preto boli na záver aj objatia s lúčením a poznaním, že je krásne, keď je medzi nami toľko dobrých ľudí. Ďakujem všetkým z celého srdca, ktorí sa pričinili o to, že aj ja som sa mohla tejto výnimočnej akcie zúčastniť.

Foto: Viera Mokrášová a autor