Hľadajte knihy, ktoré poschovávali knihovníci v uliciach

Prvý marcový týždeň je tradične na celom Slovensku venovaný knižniciam. Stratené knihy je zaujímavé sprievodné podujatie, ktoré sa môžu zúčastniť aj seniori. Stačí zájsť do knižnice, kde nájdu nápovedu ohľadom miesta uloženia knihy.

Pri príležitosti už 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc pripravila Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu s ďalšími desiatimi verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja 2. ročník spoločného podujatia s názvom Stratené knihy. Jeho cieľom je netradičným spôsobom propagovať knihy, čítanie a knižnice.

Princíp projektu je jednoduchý. Obyvatelia miest a bratislavských mestských častí budú hľadať knihy v zákutiach a zaujímavých častiach mesta. Tie budú označené špeciálnou nálepkou „SOS! Stratila som sa!“ Zámerom je spropagovať knihy a knižnice interaktívnou a zábavnou formou.

20. ročník Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční od 4. do 10. marca 2019. Cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice celého Slovenska ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V knižnici nájdete indície

Jeho sprievodným podujatím je druhý ročník projektu Stratené knihy. V priemere 50 kníh poschovávajú pracovníci zúčastnených knižníc v okolí knižnice alebo v iných priestoroch a indíciami zverejnenými v knižniciach, na ich webových a facebookových stránkach upozornia na miesto uloženia kníh.

Vo vnútri každej označenej „stratenej knihy“ knihy je „navigácia“, čo má nálezca s knihou urobiť, kam ju má vrátiť. Za odmenu ho v knižnici čaká malá odmena a výhody spojené s registráciou čitateľa.

Zapojilo sa desať knižníc z Bratislavy a okolia

Do projektu Stratené knihy je zapojených 10 verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Mestská knižnica Bratislava, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka, Mestská knižnica Modra, Mestská knižnica R. Mórica Stupava, Mestská knižnica Senec, Miestna knižnica Rača.

Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc budú viaceré knižnice odpúšťať previnilcom pokuty za nevrátené knihy. Jednou z nich je aj župná Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Viac informácií o projekte na: www.facebook.com/strateneknihy