Kam všade môžu seniori v Bratislave a Bratislavskom kraji so zľavou

Zľavy a benefity poskytujú príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti mesta.

Mestská knižnica v Bratislave

adresa: Klariská 16, 814 79 Bratislava 1, e-mail: info@mestskakniznica.sk, www.mestskakniznica.sk
ponúka registrovaným čitateľom nasledovné výhody:
• Beletriu, knihy na oddychové i poučné čítanie. Odbornú literatúru podľa Vašich záujmov (výpožičné služby).
• Zvukové knihy, audioknihy v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých (výpožičné služby). • Premietanie Kina pre nevidiacich s hlasovým komentárom (okrem prázdninových mesiacov).
• Bezplatný internet.
• Bezplatné tréningy pamäte v Úseku krásnej a cudzojazyčnej literatúry.
• Pomoc s digitalizáciou a jej ovládaním – tablet, notebook, počítač + smartfón.
• Pomoc s webovou stránkou a online katalógom, kde si máte možnosť vyhľadať a objednať knihy.
• Cyklodonáška kníh z fondu knižnice na adresu domov.
• Podujatia: Mestská knižnica spolupracuje s neziskovou organizáciou „Stále dobrí“, ktorá dlhodobo rozvíja koncept zlepšovania kvality života seniorov, buduje a podporuje aktívnu seniorskú komunitu. Jednou z aktivít sú cudzie jazyky, ktorých výučba sa koná v knižnici. Výška ročného členstva je pre dospelých 4,00 €, pre ľudí v starobnom dôchodku 2,00 €.

Všetky informácie o výške ročného členstva ako aj o bezplatnej registrácii nájde tu:
ako sa prihlásiť do knižnice

Odporúčame sledovať aktuálne informácie tu:
podujatia v mestskej knižnici

Prevádzky STARZ

Plaváreň Pasienky ponúka zľavnené vstupné seniorom nad 62 rokov ako aj zvýhodnené vstupné pre seniorov nad 70 rokov.

V saune Delfín môžu seniori nad 62 rokov taktiež využiť zľavnené vstupné.

Zľavy pre seniorov nad 62 rokov sú poskytnuté aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a Zimnom štadióne Harmincova

Cenníky nájdete tu: www.starz.sk

Napríklad: Plaváreň Pasienky 50 m bazén, Jednorazové vstupné plaváreň na 2 hodiny Seniori nad 62 rokov, držitelia preukazov ZŤP, ZŤPS 2,80 € Vstupné seniori nad 70 rokov 1,00 €

Dopravný podnik Bratislava

poskytuje nasledovné zľavy a benefity pre starších obyvateľov:

Dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 62. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného.

Cestujúci starší ako 62 rokov majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50% zo základného cestovného.

Cestujúci starší ako 70 rokov majú nárok na bezplatnú prepravu, ak sú držiteľmi SeniorPasu.

Bezplatné cestovné pre držiteľov SeniorPasu sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka (PCL) v hodnete 0,00 EUR zapísaného v čipe BČK.

Cestujúci, ktorí nie sú držiteľmi SeniorPasu majú nárok na 50% zľavu z jednorazových cestovných lístkov. SeniorPas je možné vydať len na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) vydanú niektorým z dopravcov. Vydanie BČK je spoplatnené v zmysle cenníka jednotlivých dopravcov. Zápis predplatného cestovného lístka do čipu SeniorPasu je bezplatné.

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa poskytuje účastníkom protikomunistického odboja a pre politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101.

Nárok na zľavu majú aj ich rodinní príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti) narodení pred 17. 11. 1989, ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji. Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak tieto už budú bez bonusovej zľavy.

Bonusová zľava vo výške 100 % z ceny základného cestovného sa poskytuje účastníkom protifašistického odboja s trvalým pobytom v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji pri kúpe predplatného cestovného lístka pre zóny 100 + 101. Nárok na zľavu majú aj ich rodinní príslušníci (manžel, manželka, brat, sestra, deti), ak majú tiež trvalý pobyt v Bratislave alebo v Bratislavskom kraji. Na tento typ karty je možné si prikúpiť k zónam 100 + 101 aj regionálne zóny, avšak tieto už budú bez bonusovej zľavy.

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji majú nárok pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) pre zóny 100 + 101 uplatniť si bonusovú zľavu vo výške 100 %. V ostatných zónach platí zľava vo výške 50 %. Pri kúpe JCL sa táto 100 % zľava nedá uplatniť. Dá sa uplatniť len 50 % zľava ŤZP. Každý držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu. Ak sa vzájomne sprevádzajú dvaja držitelia preukazov ŤZP-S, bezplatnú prepravu si môže uplatniť len jeden z nich.

Pri platbe za jednorazový elektronický cestovný lístok (eCL) prostredníctvom elektronickej peňaženky získavate zľavu 10%. Tieto eCL si máte možnosť zakúpiť na týchto miestach: v regionálnych autobusoch Slovak Lines, a. s. v kombinovaných označovačoch cestovných lístkov v prostriedkoch MHD na nástupištiach železničných staníc v Bratislavskom kraji.

Bratislavský dopravca má snahu vypravovať nízkopodlažné vozidilá najmä na trasy, kde sú obsluhované dôležité vnútromestské spojenia, ako napríklad zdravotnícke zariadenia, obchodné reťazce, trhovisko, školy, autobusová stanica a dúfa týmto v spokojnosť zo strany cestujúcich.