Vianoce na zámku ako z rozprávky

Jedna z najznámejších českých rozprávok, v ktorej sa Helena Vondráčková s Václavom Neckářom plavia po rybníku a spievajú pieseň o starej záhrade je z hudobného filmu Šíleně smutná princezna, sa nakrúcala na rybníku obklopujúcom zámok Blatná.

Zámok je jedným z mála vodných sídiel a patrí historicky k najhodnotnejším a architektonicky najvýznamnejším pamiatkam svojho druhu v Čechách.

Zaujímavá história rodu aj zámku

V roku 1798 získala zámok Blatná rodina barónov Hildprandtových, keď Blatnú kúpil tirolský šľachtic Václav Karel Hildprandt a vlastnili ho až do roku 1948.

Zámok upravil a vytvoril reprezentatívne sídlo poskytujúce aj pohodlné bývanie. V rokoch 1850 až 1856 prešiel zámok novogotickými úpravami podľa návrhu architekta Bernarda Grübera z Mníchova, ktoré stavbe viac-menej dali jej súčasný romantický charakter.

Zámocký pán Stephanos Germenis-Hildprandt pred obrazom svojej babičky, barónky Hildprandt. FOTO: Pavol Urbánek

Rod Germenis-Hildprandt zámok obýval až do roku 1952, keď bol Hildprandtom majetok zabavený. Vďaka stykom rodiny s cisárom Haile Selassiom I. mohol Friedrich Hildprandt s manželkou Corneliou a dcérami po roku 1958 legálne emigrovať do Etiópie.

Po roku 1989 sa Kornélia Hildprandtová a jej dcéry Jozefína a Jana, každá so svojím synom, vrátili späť z emigrácie do vlasti a po reštitúcii v roku 1992 sa panstvo znova dostalo do rúk rodiny Hildprandtových.

Dnes zámok vlastní Stephanos Germenis – Hildprandt, syn barónky Jany Germenis – Hildprandtovej.

Zámok žije akciami

Stephanos Germenis – Hildprandt sa narodil a vyrastal v Aténach, na štúdiá odišiel z Atén do Londýna, kde študoval politológiu a cudzie jazyky.

Zameral sa na štúdium financií na City University/Cass Business School v Londýne. V roku 2014 prevzal zámok po zosnulom otcovi a spolu s matkou, barónkou Janou Hildprandt pokračujú ďalej v rozsiahlej v rekonštrukcii zámku. Vytvorili zo zámku kultúrne a komerčné centrum oblasti.

Pre návštevníkov na zámku organizujú každoročne koncert viedenských filharmonikov, Donau Philharmonie Wien Orchestra, spolupracujú so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, s Juhočeským divadlom z Českých Budějovíc. Každý rok sa tu koná jazzový festival, klavírne kurzy, výstavy.

Zámok ponúka návštevníkom viacero prehliadkových okruhov, kde sa dozviete o osudoch súčasných majiteľov a ďalších významných rodoch, ktorým panstvo predtým patrilo.

Uvidíte zámockú kaplnku, zbrojnicu, lovecký a barokový salón, jedáleň a aj pracovňu Jana Evangelistu Purkyně, ktorý tu pôsobil ako vychovávateľ. Vedľa zámku sa môžete poprechádzať v rozsiahlom anglickom parku, kde vás uchváti stádo pasúcich sa danielov.

Vianočné trhy

Už od prvej advetnej nedeli sa na zámku konajú vianočné trhy. Návštevníci môžu aj tento rok zažiť na zámku kúzelné Vianoce so živou hudbou vareným vínom, rôznymi
dobrotami, tradičnými vianočnými výrobkami a produktami z regiónu .

Ak sa vyberiete do južných Čiech, na zámok Blatná, ktorý leží asi 60 kilometrov severne od Českých Budějovíc a 95 km južne od Prahy, zažijete rozprávkové, tradičné vianočné trhy , ktoré sú pre návštevníkov otvorené

v sobotu 10/12/2022  a v nedeľu 11/12/2022 a
v sobotu 17/12/2022 – nedeľu 18/12/2022 od 10,00 do 17,00 hod.
informácie: zamek-blatna.cz

Foto: Zámek Blatná