Koronavírus je ohrozením aj pre obličky

Prekonali ste COVID-19? Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18% pacientov, ktorí pri ochorení COVID-19 prešli akútnym zlyhaním obličiek, môžu skončiť na chronickej dialýze.

„Pacienti, ktorí boli hospitalizovaní, by mali podstúpiť kontrolu po troch a potom po šiestich mesiacoch od uzdravenia,“ apeluje hlavná nefrologička B. Braun Avitum na Slovensku, MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Prekonali ste COVID-19? Nezabudnite, že najdôležitejšia je prevencia. Pacienti by mali ísť za svojím praktickým lekárom a spýtať sa ho na preventívne vyšetrenie alebo navštíviť nefrologickú ambulanciu. Zahraničné štúdie ukazujú, že okolo 18% pacientov, ktorí pri ochorení COVID-19 prešli akútnym zlyhaním obličiek, môžu skončiť na chronickej dialýze.

COVID-19 je pre obličky hrozbou, nielen v prípade ťažkého priebehu ochorenia, pripomína hlavná nefrologička siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum na Slovensku, MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Infekcia podobná HIV

Koronavírus poškodzuje obličky dvoma spôsobmi. Primárne toxicky napáda priamo bunky obličkových klbiek a kanálikov. Okrem toho sekundárne útočí na obličky cez horúčky, dehydratáciu, covidovú pneumóniu alebo zasahuje srdce a spôsobuje septický šok.

„Väčšina pacientov má zasiahnuté obličky práve sekundárnou cestou, ktorá spôsobuje zlé prekrvenie. Na prekrvenie sú obličky veľmi citlivé,“ vysvetľuje nefrologička MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Primárne poškodenie obličiek vírusom spôsobuje až stokrát vyššiu koncentráciu enzýmu ACE-2 v obličkách ako napríklad v pľúcach. Tento enzým funguje ako receptor koronavírusu pre vstup do bunky. Pokiaľ v obličkách napadne tubulárne bunky, rozvinie sa tzv. akútna tubulárna nekróza, keď bunky odumrú a po dobu, kým sa obnovia, musí byť pacient na dialýze.

Podľa nedávno zverejnenej štúdie, do ktorej bolo zapojených 3099 pacientov zo 67 amerických nemocníc, ktorí boli hospitalizovaní na JIS-ke, malo 20% (637 pacientov) akútne poškodenie obličiek, ktoré si vyžadovalo dialyzačnú pomoc. Mortalita týchto pacientov v priebehu jedného mesiaca od prijatia bola 55%.

„Aj na Slovensku sa počet pacientov, ktorí budú potrebovať dialýzu, môže v dôsledku koronavírusu zvýšiť o 5-10%,“ dodáva MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Preventívne vyšetrenia po infekcii

Po prekovaní infekcie COVID-19 je prevencia kľúčová. Ochorenie obličiek spôsobené koronavírusom môže zostať skryté a je nutné ho čo najskôr odhaliť. Stačí iba analýza moču a kvapka krvi.

„Pacienti, ktorí boli hospitalizovaní, by mali podstúpiť kontrolu po troch a potom po šiestich mesiacoch od uzdravenia. Preventívne vyšetrenie by ale mali absolvovať všetci, ktorí covid prekonali, takže aj tí, s miernym priebehom,“ apeluje hlavná nefrologička B. Braun Avitum na Slovensku, MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Svetový deň obličiek, ktorý je každoročne 11. marca, je dňom otvorených dverí v nefrologických ambulanciách a dialyzačných strediskách po celom Slovensku, ktoré ponúkajú bezplatné vyšetrenia bez objednania. Pandémia koronavírusu však takéto aktivity neumožnila.

Nefrológovia po celom Slovensku preto vyzývajú všetkých ľudí, ktorí prekonali COVID-19, aby kontaktovali svojho všeobecného lekára so žiadosťou o preventívne vyšetrenie.

„Vyšetrenie nie je zložité a všeobecní lekári sú na to vybavení. Bez týchto preventívnych vyšetrení sa môže stav obličiek v populácii zhoršovať, pretože vírus môže obličky skutočne poškodiť a bez prevencie o tom pacient dlho nemusí ani vedieť,“ vysvetľuje riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek.

Všetci ostatní si môžu svoje obličky otestovať aspoň na diaľku pomocou webu www.oblickovakalkulacka.sk. Pokiaľ komukoľvek vyjde, že je v rizikovej skupine, mal by od svojho praktického lekára požadovať preventívne vyšetrenie.

„Za posledný rok sme sa v boji s koronavírusom naučili, že spôsobuje nepredvídateľné kardiovaskulárne, neurologické, internistické komplikácie a neobchádza ani taký dôležitý orgán, akým sú práve obličky. Pre všetkých pacientov, ktorí to budú potrebovať je dôležité zabezpečiť včasný prístup k dialyzačnej liečbe, ale nevyhnutný je aj záujem samotných pacientov o preventívne vyšetrenia,“ hovorí Ing. Katarína Danková, PhD, výkonná riaditeľka SK+ MED.

Očkovanie vakcínou je dôležité, je súčasťou prevencie

Očkovanie pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dialýzu, je na Slovensku oproti naším českým susedom v prvej prioritnej skupine a v tejto chvíli je zaočkovaných približne 50% pacientov. Na Slovensku je približne 4-tisíc dialyzovaných pacientov, ktorí patria medzi najviac ohrozené skupiny ľudí v rámci celej populácie. „Na Slovensku budeme mať čoskoro zaočkovaných všetkých indikovaných pacientov, ktorí majú o vakcínu záujem,“ potvrdila MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Menej transplantácií a zložitejší proces

Na Slovensku sa podľa Národnej transplantačnej organizácie podarilo v uplynulom roku transplantovať 131 obličiek, pričom 18 obličiek pochádzalo od žijúcich darcov. Ide o pokles o 27% oproti roku 2019, kedy sa podarilo transplantovať až 173 obličiek.

Za zníženie transplantačnej aktivity môže predovšetkým pandémia koronavírusu. Problematická je aj transplantácia obličiek u pacientov, ktorí sú v akútnej fáze ochorenia COVID-19.

Aj pacienti po transplantácii môžu podstúpiť očkovanie, ale rovnako ako u dialyzovaných pacientov nie je jasné množstvo protilátok, ktoré si dokáže ich imunita vytvoriť. Napriek tomu, že zatiaľ nie sú k dispozícii dáta, lekári už vedia, že pokiaľ ochorenie COVID-19 prekoná transplantovaný pacient, jeho organizmus si vytvorí približne o tretinu menej protilátok než zvyšok populácie.