Ktorá z tém vás zaujíma?

Kriminalita stredoveku, lieky rastlinného pôvodum či opera. Prihlásiť sa na Letnú Bratislavskú univerzitu seniorov môžete od 1. júla.

IX. ročník Letnej Bratislavskej univerzite seniorov bude prebiehať od 30. júla do 8. augusta 2019 od 10:00h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Prihlásiť sa bude možné od 1. júla do 26. júla 2019, resp. do naplnenia kapacity v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Témy prednášok:

1. Téma: UK v Bratislave – prvá dáma vzdelávania na Slovensku
Lektor: Mgr. Mária Grófová
Termín: 30. 07. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

2. Téma: Lieky rastlinného pôvodu, výživové doplnky
Lektor: Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Termín: 01. 08. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

3. Téma: Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave
Lektor: Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Termín: 06. 08. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

4. Téma: Opera v Bratislave
Lektor: PhDr. Tomáš Surý, ArtD.
Termín: 08. 08. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.