Kvôli pandémii zanedbávame diagnostiku a liečbu rakoviny

V Európe je z dôvodu pandémie COVID-19 nediagnostikovaných milión prípadov rakoviny. Európska organizácia proti rakovine na základe zistení poukazujúcich na početné výzvy, ktorým v Európe čelí, spúšťa novú kampaň s názvom „Time To Act“ – Čas konať.

Cieľom kampane je vyzvať verejnosť, onkologických pacientov, politikov a pracovníkov v oblasti zdravotníctva, aby spoločne zabránili ochoreniu COVID-19 ďalej mariť boj proti rakovine.

Slovensko má najvyšší počet pacientov

Slovensko má smutné prvenstvo, najvyšší počet onkologických pacientov v Európe, čo ešte umocnil Covid-19. Najviac je prípadov rakoviny prsníky u žien a hrubého čreva u mužov.

Európska organizácia boja proti rakovine ECO upozornila, že v Európe môže byť až milión prípadov rakoviny, ktoré v dôsledku pandémie neboli vôbec odhalené. Polovica ľudí s potenciálnymi príznakmi rakoviny nebola urgentne odporučená na diagnostiku a každý piaty onkologický pacient nedostáva potrebnú chirurgickú alebo chemoterapeutickú liečbu, dodáva ECO.

Riaditeľ ECO Andreas Charalambous apeluje, že potrebujeme urgentné politické opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni, ktoré pomôžu pri riešení neodhalených alebo neliečených prípadov rakoviny, obnovení dôvery verejnosti v onkológiu a tiež pri budovaní odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti.

Patrik Herman, predstaviteľ slovenskej aliancie Nie rakovine zdôraznil, že sa musíme vrátiť k plnohodnotnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov, oživiť zdravotnícky systém a ešte v intenzívnejšej miere sa sústrediť na preventívne vyšetrenia.

Pri varovných príznakov vyhľadajte lekára

Kampaň vyzýva obyvateľov Európy, aby bezodkladne vyhľadali lekársku starostlivosť, ak sa u nich prejavia bežné varovné príznaky rakoviny. Patrí medzi ne patrí napríklad krvácanie pri používaní toalety, hrčka v prsníku, ťažkosti s prehĺtaním, či náhla strata hmotnosti.

Šancu včasnej diagnostiky a efektívnejšej liečby zvyšuje aj účasť na skríningových vyšetreniach rakoviny. Onkologickým pacientom tiež pripomíname, aby trvali na dodržiavaní harmonogramu ich liečby rakoviny, keďže pri onkologických pacientoch nesmie dôjsť k omeškaniu.

Aj táto kampaň potvrdzuje misiu Európskej organizácie boja proti rakovine, ktorou je podpora zdravotníkov v ich odhodlaní poskytovať optimálnu starostlivosť, ktorá bude pomáhať pacientom.

Je dôležité, aby Slovensko spolupracovalo aj v oblasti onkológie s európskymi autoritami a inštitúciami. Európsky plán boja proti rakovine je ambiciózny program, ktorý dáva aj Slovensku jasné odporúčania ako bojovať proti rakovine, upozornil zástupca organizácie OnkoAliancia Slovensko, ktorá zastrešuje spomínanú kampaň v SR, onkológ profesir Štefan Korec

Nezanedbať preventívne vyšetrenia

Profesor Štefan Korec upozornil na nutnosť poskytovať zvýšenú zdravotnú starostlivosť onkologickým pacientom, oživiť zdravotnícky systém a ešte v intenzívnejšej miere sa sústrediť na preventívne vyšetrenia. A bezpodmienečne prijať opatrenia, aby sa Slovensko v diagnostike, liečbe, dostupnosti inovatívnych liekov a liečebných metód, dostalo na úroveň vyspelej Európy. Situácia u nás je totiž v tejto oblasti jedna veľká tragédia!“

Ďalšie informácie o kampani „Time To Act“ a o tom, aké kroky môžete podniknúť, aby vás ochorenie COVID-19 nezastavilo v boji proti rakovine, nájdete na adrese TimeToActCancer.com.

Kampaň Time To Act na Slovensku je organizovaná v spolupráci s OnkoAlianciou Slovensko. Ide o neziskovú organizácia, ktorá združuje pacientské organizácie, pacientov a hospodárske subjekty pôsobiace v Slovenskej republike. Jej cieľom je byť silným, odborným a profesionálnym partnerom pre štát, s cieľom presadiť systémové zmeny v onkológii.

„Je dôležité, aby Slovensko spolupracovalo aj v oblasti onkológie s európskymi autoritami a inštitúciami. Európsky plán boja proti rakovine je ambiciózny program, ktorý dáva aj Slovensku jasné odporúčania k tomu, ako bojovať proti rakovine. OnkoAliancia Slovensko v tomto smere spája odborníkov, neziskový sektor, politické autority, s cieľom dosiahnuť progres v boji proti onkologickým ochoreniam a vytvára platformu na medzinárodnú spoluprácu o čom svedčí aj iniciatíva Time To Act.”

Ďalšie informácie o kampani „Time To Act“ a o tom, aké kroky môžete podniknúť, aby vás ochorenie COVID-19 nezastavilo v boji proti rakovine, nájdete na adrese TimeToActCancer.com.