Lívia Matulová Osvaldová: Teší ma stretávať sa so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi

Psychologička, zakladateľka a riaditeľka medzigeneračného Klubu Luna, Lívia Matulová Osvaldová je aktívna, energiou prekypujúca seniorka. Svoj seniorský vek zasvätila osvete o spokojnom, aktívnom starnutí, nielen v klube Luna, ale aj v ďalších aktivitách ktoré pravidelne pripravuje spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Pred deviatimi rokmi ste založili klub Luna. Čo bolo hlavným impulzom na jeho vznik a aké aktivity ponúka?

Keďže som sa ako psychologička venovala aj problematike aktívneho starnutia, po odchode do dôchodku som chcela vytvoriť miesto pre zmysluplné trávenie času nielen pre seniorov, ale spoločne s nimi aj pre mladšiu generáciu. A to sa domnievam za roky fungovania podarilo. V Klube Luna sa pravidelne organizujú tvorivé kurzy, ale aj tematické stretnutia a prednášky z oblasti zdravia, životného štýlu, psychológie, stretnutia s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života.

Spolu a Naplno v Medickej záhrade

Aké ďalšie programy pre seniorov klub Luna organizuje ?

Klub Luna pripravuje viaceré komunitné projekty ako Tvorivosť nepozná vek, Medzigeneračná arteterapia, Spolu a Naplno, organizujeme celoslovenskú súťaž o ocenenie Senior Friendly, ktorého súčasťou je fotografická súťaž Krásne Spolu, môže sa jej zúčastniť každý kto pošle fotografiu zachytávajúcu momenty zo života a spoločného trávenia času viacerých generácií. Do tejto súťaže sa dá ešte do 30. 9. 2023 prihlásiť na stránkach : www.seniorfriendly.sk. Pre víťazov sú pripravené ceny.

Ste psychologička, ako sa pozeráte na problémy dnešných seniorov, čo ich najviac trápi ?

Problémov, ktoré prináša seniorský vek a starnutie je veľa a bohužiaľ spoločnosť nie je v dostatočnej miere pripravená na pomoc v tejto oblasti. Okrem problémov so zdravím a zdravotnou starostlivosťou, nízkych dôchodkov, inflácie a vysokých cien potravín a energií a pod., z psychologického hľadiska sú problémom pocity izolácie, osamotenosti, straty sociálnych väzieb, časté sú aj úzkostné stavy a depresie.

To boli bezpochyby aj dôvody prečo aj tento rok Klub Luna a Občianske združenie Bagar vyhlásili už v poradí ôsmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly. Aký je cieľ projektu, kto dostáva ocenenie a čo bude programom konferencie?

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a tiež oceniť tých, ktorí prispievajú k zmene prístupu a postojov k seniorom. Ocenenia sa každoročne udeľujú tým, ktorí nad rámec svojich pracovných aktivít realizujú projekty pre seniorov a prispievajú k zlepšeniu ich života.

Stretnutie so seniormi

V rámci októbra – mesiaca úcty k starším, sa uskutoční v dňoch 13.- 14. 10. v Zichyho paláci 8. ročník tohto celoslovenského projektu.

V rámci tohto podujatia sa koná 13.10. konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca (prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk) a na slávnostnom večeri spojenom s kultúrnym programom budú udelené ocenenia Senior Friendly v 4 kategóriách a tiež cena Eduarda Kukana inšpiratívnej seniorskej osobnosti. Vyhlásení tiež budú víťazi medzigeneračnej fotografickej súťaže Krásne Spolu (vstup na pozvánky).

Širokej verejnosti je venovaný 14.10. celodenný program Senior Friendly 50+ . Pre návštevníkov sú pripravené prednášky a besedy z oblasti medicíny a zdravia, medzigeneračný dialóg na tému, čo nás spája a rozdeľuje a ako si lepšie rozumieť. Aj tento rok pozvanie do kresla pre hosťa prijala inšpiratívna seniorská osobnosť. Pre návštevníkov podujatia bude pripravený aj zaujímavý sprievodný program a prezentácie produktov a služieb pre seniorov. Vstup je voľný. Program bude uverejnený na www.seniorfriendly.sk.

Seniori najmä v dnešných neistých časoch sú plní negativizmu, skepsy. Máte návod ako by sa nám seniorom starlo ľahšie, aktívne a aby sme nestrácali chuť do života?

Je pravdou, že súčasná doba je plná negativizmu, netolerancie až agresie, čo však nie je problém len starších ľudí. O to potrebnejšie je „starať sa„ o svoju psychiku. Dôležité je, aby sme aj v seniorskom veku mali záujem o nové poznatky a vzdelávanie, udržiavali kontakty s rovesníkmi aj mladšími generáciami, venovali sa koníčkom. Zvládať seniorský vek pomáha aj správna životospráva , pohyb prispôsobený veku a zdravotnému stavu a dostatok spánku. Optimizmus a pozitívny postoj k životu pomáha zvládnuť aj túto fázu života.

Ste aktívna žena, váš deň je plný povinností, ale aj príjemných stretnutí. Ako relaxujete, čo je pre vás najkrajší moment?

Po odchode do dôchodku som sa chcela venovať niečomu, čo ma baví , je zmysluplné a tým sú aktivity, ktoré v Klube Luna pripravujem. Mám však aj osobný život, deti a vnúčatá, s ktorými mám dobré vzťahy a radosť z každého stretnutia s nimi. Relaxujem aj v záhrade, pri tvorivých aktivitách a rada aj varím. Teší ma, že aktivity, ktorým sa venujem mi umožňujú stretávať sa so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi.