Malý Dunaj zážitok pre celú rodinu

Vonku je čoraz krajšie a teplejšie počasie láka ľudí do prírody, najmä teraz v období pandémie. I keď sú niektoré aktivity obmedzené už zanedlho sa budeme môcť v prírode voľne pohybovať. Ideálnym spôsobom spoznávania prírodných krás je aj splavovanie vodných tokov.

Obyvatelia Bratislavy, aj z okolia, majú to šťastie, že možnosti na vodnú turistiku majú takmer na dosah ruky.

Neobyčajné zážitky pre celú rodinu poskytuje splav Malého Dunaja. Splav nie je náročný, zvládnu ho aj aktívni seniori. Každý si môže vybrať trasu, ktorá mu najviac vyhovuje, dĺžkou, či náročnosťou.

Zážitok uprostred lužných lesov

Malý Dunaj tvorí severnú hranicu najrozsiahlejšieho riečneho ostrova v Európe – Žitného ostrova, jednej z najväčších zásobární pitnej vody. Spolu s Mošonským Dunajom na území Maďarska je Malý Dunaj súčasťou tzv. vnútrozemskej delty Dunaja.

Vodný tok aj s okolitou krajinou predstavuje jedinečné územie. Jeho brehy sú lemované nádhernou prírodou, lúkami a poľami, ktoré sú od toku oddelené lužnými lesmi.

Dĺžkou 126,6 km patrí Malý Dunaj u nás medzi menšie rieky. Jeho tok charakterizujú meandre. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne zasa do Dunaja. Plocha povodia je 3 173 km².

Lužné lesy sú oázou ticha a domovom mnohých vzácnych a chránených živočíšnych a rastlinných druhov. Stretneme tu líšky, srnce, jelene, svoj domov tu má nespočetné množstvo hmyzu, ale aj cicavce, ako vydra riečna či ondatra pižmová.

Z obojživelníkov je to skokan rapotavý a skokan zelený, vtáky sú zastúpené labuťou veľkou, volavkou popolavou, bocianom bielym, kačicou divou a lyskou čiernou.

Ak máte pri splave trocha šťastia a stíšite sa, môžete obdivovať rôzne druhy vtákov, ktoré inde neuvidíte. A nezabudnite na ďalekohľad alebo fotoaparát.

Z vlastnej skúsenosti môžem splav odporučiť, je skutočne vhodný pre každého. Splavovať môžete napríklad krátky splav dvojhodinový, ukončený v Jelke pri vodnom mlyne, alebo splavovať celý úsek, čo je výlet približne na päť dní.

Na tejto trase, dlhej 128 km nájdete 4 vodné mlyny, 6 kempov, krásnu prírodu a nespočetne veľa „divokých táborísk“.

Požičanie člna nie je problém, treba si vybrať zo širokej ponuky na internete.

Vodný mlyn Jelka.

Jedinečné vodné mlyny

Malý Dunaj je jedným z posledných miest v Európe, kde sa zachovali staré vodné mlyny. Predstavujú neodmysliteľnú súčasť žitnoostrovských dejín. Ich existenciu umožňovali predovšetkým prírodné, hydrogeografické a hospodárske pomery vytvorené našou veľriekou, Dunajom.

V druhej polovici 19. storočia sa mlelo ešte vo vyše sto mlynoch v 21 lokalitách tohto regiónu. Mlyny sa nachádzali aj v takých oblastiach, ktoré sú dnes vzdialené od vodných tokov. Na Dunaji a jeho priľahlých ramenách boli rozšírené spočiatku najmä lodné, či plávajúce mlyny, ktoré sa sústreďovali v tzv. mlynských prístavoch.

Vodné mlyny predstavovali v tomto regióne celkom výnosné remeslo, a to až do obdobia, keď nastúpila modernejšia technika tzv. suchých mlynov. Tieto boli jednak funkčné v zime i v lete, ale boli aj o dosť rýchlejšie a lacnejšie. Skutočnú bodku za tradičným vodným mlynárstvom ako výnosným remeslom dali modernejšie stroje.

Vodný mlyn Jelka.

V súčasnosti sú na Malom Dunaji zachované vodné mlyny v Jahodnej, Tomášikove, Jelke a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

Kolový mlyn v Dunajskom Klátove postavili v roku 1920 a funkčný bol až do roku 1942. Postavili ho na ramene Malého Dunaja, nie priamo na toku.

Stredoeurópskou raritou je vodný kolový mlyn v Jelke. V roku 1993 bol zrekonštruovaný a v jeho areáli je aj múzeum. Vodáci tu môžu vystúpiť z člnov a urobiť si príjemnú prestávku spojenú s prehliadkou tejto unikátnej technickej pamiatky. A určite už budú otvorené okolité reštaurácie, ktoré ponúkajú vynikajúce regionálne špeciality.

Foto: autor