Moje lásky uvedú v Múzeu Jána Cikkera

Club Soroptimist International Bratislava pozýva  na divadelné predstavenie Moje lásky, ktoré na motívy drámy Mira Gavrana Lásky Georgea Washingtona naštudovali členovia Alžbetínskeho naivného divadla.

Kedy: v stredu 2. mája 2018 o 19,00 h.
Kde: po prvý raz v Múzeu Jána Cikkera v Bratislave vo Fialkovom údolí 2

Zisk z dobrovoľného vstupného a príspevkov divákov venujú členovia Alžbetínskeho naivného divadla na zreštaurovanie vstupných dverí Múzea Jána Cikkera.

Alžbetínske naivné divadlo vzniklo začiatkom roka 2017 odčlenením od Divadla u Zichyho, divadelného krúžku zriadeného MÚ Bratislava Staré Mesto. V roku 2014 našlo „domovskú strechu“ na pôde Vysokej školy sociálnej práce Svätej Alžbety v Univerzitnom pastoračnom centre.

Jeho členmi sú výlučne amatérski herci a súčasne seniori.

MOJE LÁSKY

Režisérka: Mgr.Art Michaela Čillíková
Učinkujú: členovia Alžbetínskeho naivného divadla Vlasta Blínová, v alternácii Darina Stellerová a Jana Pawešicová a Ľubomír Šatan.

Režisérka Mgr.Art Michaela Čillíková využila hru Chorvatského dramatika Mira Gavrana LÁSKY GEORGEA WASHINGTONA. Scénickú miniatúru pomenovala Moje lásky.

Popri dvoch rolách manželky a milenky prvého prezidenta USA pridala aj rolu ducha prezidenta. Týmto sa rozhovor dvoch žien zmenil na retrovstupy muža. Uvádza a vysvetľuje dej z pohľadu reálneho účastníka osemročného výseku ich spoločného života. Jediný obraz je scénicky a výtvarne nenáročný.

Dej je dramatický, s nečakanými zápletkami a s otvoreným koncom, ktorý si môže divák dotvoriť. Hru skrátila primerane veku účinkujúcich a aj cieľovej skupine divákov, vo zvýšenej miere seniorov.

Keďže v divadielku hrajú iba amatéri a súčasne dôchodcovia nemožno na hercov uplatňovať kritériá, ako na profesionálov, ale vnímať ich zanietenosť hrať divadlo vy vyššom veku.