Naučte sa správne dýchať

Každý pondelok sa konajú v Primaciálnom paláci v Bratislave prednášky spojené s cvičením pre seniorov na tému správneho dýchania. Vstup je bezplatný.

Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň

Termíny prednášok: 21.05., 28.05., 04.06., 11.06., 18.06. a 25.06. 2018
Čas: vždy o 17,00 h
Miesto konania: Primaciálny palác, miest. č. 19, prízemie
Lektor: Ľubomír Jakab , biomedicínsky inžinier

MOTTO: Keď dýchate dobre, neznamená to, že dýchate aj správne!

Náplň prednášok s nácvikom (základné typy dýchania, dychová hygiena, nácvik dychovej vlny, relaxácia, protistresové cviky, atď.)

Vstup je bezplatný
Prihlasovanie a informácie: 02 / 59356 140 alebo www.dychanie.szm.sk

Podujatie organizujú Kancelária Zdravé mesto Bratislava a Škola správneho dýchania v rámci XXIV. ročníka Školy verejného zdravia. Ide o cyklus cvičení a prednášok pre seniorov na tému: Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň.