Nepovinne po víne na Novej Scéne. Dnes premiéra

Herci Karin Olasová a Dárius Koči v poetickom pásme Nepovinne po víne. FOTO: Robert Tappert

Divadlo Nová scéna uvedie v premiére dňa 25. novembra o 19.30 hod. hudobno – poetické pásmo s názvom NEPOVINNE PO VÍNE.

Režisérkou, dramaturgičkou aj autorkou hudby je Andrea Bučko. Spolu s hercami Divadla Nová scéna Jánom Mistríkom, Karin Olasovou, Lukášom Pištom, Monikou Drgáňovou a Dáriusom Kočim prednesú a zaspievajú básne velikánov slovenskej poézie Miroslava Válka, Maši Haľamovej, Jána Smreka, Mily Haugovej, Jána Kostru, Kristy Bendovej, Milana Rúfusa, Ivana Kraska ale aj súčasnej mladej poetky Mirky Ábelovej.

Lukáš Pišta, Monika Drgáňová a Karin Olasová. FOTO: Robert Tappert.jpg

S nápadom zhudobniť slovenskú poéziu prišla herečka, režisérka, skladateľka Andrea Bučko, ktorá do komorného priestoru Štúdia Olympia prvýkrát prináša divadlo poézie a s ním povinnú, ale aj nepovinnú literatúru, ktorú chce priblížiť mladým ľuďom ako aj milovníkom poézie.

Cez hudbu, vzťahy, divadelné situácie rozpovie príbehy slovenských básnikov a poetiek a ponúka tak spolu s hercami nový, originálny pohľad na ich tvorbu.

Andrea Bučko, ktorá už viackrát vo svojej tvorbe zhudobnila básne, poéziu vníma ako jednu z najkrajších foriem vyjadrenia pocitov zo života.

Idea Andrey Bučko bola vytvoriť dialóg medzi mužmi a ženami v slovenskej literatúre a zakomponovať do pásma aj ženské autorky, poetky, ktoré síce nefigurujú v povinnej literatúre pre stredné školy, no mali by tam mať svoj zástoj.

„Všimla som si, že ženská poézia u nás je veľmi intímna, dotýkajúca sa, odhaľujúca a nepatetická. Myslím, že s témami, ktoré riešili autori v polovici minulého storočia, sa dokážeme stotožniť aj dnes. Tiež písali o láske, vojne, prírode, o hodnotách, ktoré si v dnešnom rýchlom svete občas nestíhame uvedomiť. Takýto večer nám dovolí sa zastaviť a spojiť so svojim vnútrom. Umožní nám i divákom spojiť sa so svojimi hlbinami,“ hovorí Andrea Bučko.

Účinkujú: Andrea Bučko, Ján Mistrík, Karin Olasová, Lukáš Pišta, Monika Drgáňová a Dárius Koči.

Ján Mistrík. FOTO: Robert Tappert