Nikto nemiluje život tak ako starý človek

Staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý a nezvratný proces. Preto by sme sa mali riadiť radou „Správaj sa k starým ľuďom tak, ako si praješ, aby sa k tebe správali mladí ľudia po tvojom zostarnutí„.

Na začiatku každého nového roka si dávame otázku „bude ten nový lepší ?“. S nádejou pozeráme do budúcnosti a dúfame, že konflikt na Ukrajine mocnosti ukončia a okolitý svet sa už nebude báť o svoje rodiny, krajiny, že mier prinesie zlepšenie života všetkých štátov, ktorých sa tento konflikt či už po ľudskej stránke, či ekonomickej dotýka.

V roku 2022 sme vinou pandémie, vojnového konfliktu a nekompetentnosti našej vlády dostali do obrovských ekonomických problémov. Vysoká inflácia, nízke mzdy, ešte nižšie dôchodky, poddimenzované zdravotníctvo, zatváranie veľkých výrobných fabrík v dôsledku obrovských cien energií, nám dáva veľmi malú nádej, že sa nám podarí už tomto roku z tohto marazmu dostať bez ujmy na zdraví a kvalitnom živote.

S optimizmom sebe vlastnou som vykročila do nového roku. S vierou, že sa konečne odrazíme od dna a budeme si užívať plnohodnotný život .Keď som začala bilancovať klady a zápory, ktoré nám priniesol minulý rok napadla ma múdra veta , vyslovená Sofoklesom , dávno pred našim letopočtom,že nikto nemiluje život tak ako starý človek.

V súčasnosti žije na svete v porovnaní s minulosťou viac starých ľudí, ktorí milujú život a chcú ho prežiť dôstojne. Pretože staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý a nezvratný proces. Preto by sme sa mali riadiť radou „ Správaj sa k starým ľuďom tak, ako si praješ, aby sa k tebe správali mladí ľudia po tvojom zostarnutí „Ale to by sme dnešnému ľahostajnému občanovi museli vysvetliť v škole a v rodine, čo je základná slušnosť. Jeden príklad za všetkých. Do preplnenej električky nastúpi bielovlasá babička, ťažko sa opierajúc o paličku. Dievčatko, možno prváčka, vstane a ponúkne svoje miesto.

Vedľa sediaca matka, oblečená v drahom outfite ju rázne stiahne na sedadlo s príkrym rozkazom „ seď „. „ Ale mami, pani učiteľka nám povedala, že máme byť slušní a uvoľniť miesto starším „. „ Mňa nezaujíma, čo vám tá …. rozpráva, povedala som, budeš sedieť“. A babička so slzami v očiach nad nimi stojí – možno sa vybrala na návštevu lekára – počas celej cesty. A ostatní cestujúci, hlavy sklonené nad mobilmi, na ušiach sluchátka, nič nevidím, nič nepočujem. Možno sa niektorým aj uľútostilo nešťastnej babičky, ale nemôže byť „ svrab“ a zhodiť sa v očiach ostatných.

Ale nemôžeme generalizovať, veľa mladých ľudí ovplyvnených kvalitnou výchovou prejavuje lásku a súcit so seniormi, chorými, ale nielen s nimi. Pomáha pri ošetrovaní chorých pacientov v domovoch opatrovateľskej služby, poteší ich prečítanou poviedkou, porozpráva im čo sa deje vo svete, povzbudí ak majú depresívne myšlienky. Nahradí im vnučku, dcéru, syna, ktorí pre nedostatok času neprišli na tak túžobne očakávanú návštevu. Pre starčekov a starenky má vždy vľúdne slov. Možno iba tá babička mala smolu a natrafila na tých najmenej empatických, najmenej všímavých cestujúcich.

Fredy Aisy poučil aj zabavil na prednáške členov Jednoty dôchodcov z bratislavskej Rači. FOTO: archív JD

Jednota dôchodcov na Slovensku si pomoc seniorom a túto ľudovú múdrosť vzala k srdcu a všemožne sa snaží ,aby bola do bodky naplnená. Do svojich radov rada privíta aktívnych, ale aj menej zdatných dôchodcov, ktorým aj tento rok pripravuje množstvo zaujímavých podujatí, ako sú prednášky o zdraví, ale aj o tom ako sa chrániť pred šmejdami a podvodníkmi. Plánuje uskutočniť besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry, športu, zdravotníctva.

Pripravuje celoslovenské podujatia ako sú obľúbené prehliadky ručných prác, speváckych súborov, prehliadka v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby. Čerešničkou na torte tohto ročných podujatí budú celoslovenské športové hry, ktoré po odznení pandémie vrátime do života. Pre seniorov pripravujeme aj pobyty v 16 kúpeľných zariadeniach po celom Slovensku.

Vďaka podpore MPSVaR sa každoročne týchto pobytov zúčastní 7 000 dôchodcov, ktorí takýmto spôsobom majú možnosť upevniť si zdravie.

Tento výpočet aktivít predstavuje iba torzo toho, čo naše základné, okresné a krajské organizácie pripravujú pre svojich členov. Ak vás tieto aktivity zaujali a máte záujem o nové priateľstvá, stačí sa prihlásiť do našich radov a užívať si spoločné radosti so svojimi rovesníkmi.

Tešíme sa na vás.

Valéria Pokorná
podpredsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska