Od pondelka do piatku s prevenciou

Projekt Týždeň prevencie je celoročný projekt, ktorý sa venuje zdieľaniu informácií a edukácii osobitne pre verejnosť a lekárov v 6 vybraných oblastiach zdravotných ťažkostí.

Žijeme v dobe, kedy sa doslova roztrhlo vrece s civilizačnými ochoreniami. Na jednej strane veľký výber priemyselne spracovaných potravín, motorizácia, čoraz viac práce, domácnosť a na druhej strane nedostatok času venovať sa vlastnému telu a zdraviu, to si pýta daň vo forme ochorení v čoraz mladšom veku.

Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia slovenskú populáciu sú preventabilné. Sú odvrátiteľné, sú včas odhaliteľné a zvyšovanie povedomia o nich značne prispievajú k lepšej kvalite našich životov.

Týždeň prevencie – týždeň ochorení?

Svetový deň prevencie 13. jún je dňom keď sa diskutujú a pripravujú projekty ako prevenciou riešiť civilizačné ochorenia. Projekt Týždeň prevencie je rozdelený do 6 medicínskych oblastí. Každá oblasť dostala „svoj deň“ a svojho odborného garanta v osobe významného lekára z danej špecializácie. Prostredníctvom webovej stránky zdieľa odborné informácie napísané „ľudskou rečou“. Články pochádzajú z overiteľných zdrojov, aby sa zaručila ich kvalita, ktorá je v dobe internetu významným činiteľom. „Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa Google.“ – hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriana Šimková. Tento fenomén doby potvrdzujú aj ostatní špecialisti.

Od pondelka do nedele

Prierez najčastejších ochorení našich bežných životov

Pondelky v týždni projektu patria kardiovaskulárnym ochoreniam. „V rámci týždňa prevencie sa zameriame aj na hypertenziu, pretože práve na tú trpí celosvetovo približne 1,13 miliardy ľudí. Na Slovensku je to viac ako 1,3 milióna. Následky nedostatočne liečenej hypertenzie sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, aj celosvetovo.“- vysvetľuje MUDr. Anna Vachulová, prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti a varuje, že každý piaty pacient, ktorý navštívil svojho praktického lekára a bol mu zmeraný tlak, ho mal vyšší ako 140/90 mm Hg, hoci o tom vôbec nevedel. Docent Branislav Vohnout zo Slovenskej asociácie aterosklerózy vyzdvihuje úlohu lekárov v tom, že musia pacientom zrozumiteľne vysvetliť riziká. Odporúčané postupy sú potom prenesené na pacientov a ich angažovanosť je kľúčom k úspechu liečby.

Utorky patria gastroenterologickým ochoreniam, pod odborným dozorom vedúceho lekára gastroenterologického centra Bezručova a prezidenta Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti profesora Tibora Hlavatého. Venuje sa hlavne kolorektálnemu karcinómu, ktorý ohrozuje čoraz viac aj mladšie generácie a dodáva, že preventívne prehliadky by mali absolvovať ľudia už pred dovŕšením 50 . roku života.

Streda sa venuje cukrovke. Komplikácií spojených s diabetom je mnoho. K najčastejším patria mozgová príhoda, kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie pečene a obličiek, mikro, a makrovaskulárne poškodenia. Prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti docentka Doničová zdôrazňuje: „Mimoriadne dôležitá je prevencia vo forme racionálneho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity a znižovania stresu. Následne včasná liečba cukrovky dokáže výrazne predĺžiť a skvalitniť život pacientov.“

Štvrtok patrí témam o imunológii a alergológii .Venuje sa jej  profesor Miloš Jeseňák, primár z Univerzitnej nemocnice z Martina. Alergické ochorenia predstavujú najčastejšiu formu civilizačných ochorení s celosvetovým stúpajúcim výskytom. Čoskoro sa očakáva, že takmer viac ako polovica európskej populácie bude trpieť na nejakú formu alergie. Hoci súčasné možnosti diagnostiky a liečby alergií umožňujú dosiahnuť ochorenie pod kontrolu u väčšiny pacientov, je nevyhnutné z pohľadu prevencie zamerať sa na možné nástroje predchádzania vzniku samotných alergií ako aj ich vyliečenia. Na to slúži alergénová imunoterapia, ktorá dokáže výrazne zmierniť alebo až úplne odstrániť alergické prejavy pacienta.

Víkend je pre mnohých nástrahou práve kvôli jedlu. Preto sa od soboty lekári venujú témam o obezite pod odborným dozorom garantky doc. Ľubomíry Fábryovej. Téma prevencie, včasnej diagnostiky a včasnej liečby nadhmotnosti – obezity, je výsostne aktuálna, pretože jej výskyt nielen v celosvetovej, ale aj slovenskej populácii alarmujúco narastá. Docentka Fábryová dodáva, že s  jej nárastom zaznamenávane aj vzostup ďalších chronických preventabilných ochorení  ako je cukrovka 2. typu, artériová hypertenzia, poruchy metabolizmu lipidov, ochorenia pečene, srdcovo-cievne ochorenia, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia a psychické poruchy.Je potrebné myslieť aj na to, že obezitu si deti pravdepodobne „prenesú“ do dospelosti. To znamená zvýšené riziko chorobnosti už v adolescentnom a skorom dospelom veku.

Nedeľa je zavŕšením týždňa, kde sa metaforicky prenášame do úlohy všeobecných lekárov, ktorí sú kontaktom pacientov v prvej línii. Práve práve oni môžu jednoduchou preventívnou prehliadkou zachrániť život.

Kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke?

Pozývame na Deň prevencie, ktorý sa uskutoční 13. mája 2023 v obchodnom centre Vivo Bratislava. Príďte si odmerať zdravotné parametre ako prvý krok v prospech svojho zdravia!

Viac informácií nájdete na www.tyzdenprevencie.sk a www.kapitolyozdravi.sk