Prvý cintorín pre zvieratká v Bratislave sa volá Borievka

Bratislavčania sa môžu v Dúbravke so svojimi zvieracími miláčikmi oficiálne rozlúčiť a zabezpečiť im dôstojné posledné miesto odpočinku.

Doteraz ľudia pochovávali svojich zvieracích spoločníkov na rôznych ilegálnych pohrebiskách v lesíkoch na okraji mesta, čo bolo nielen nedôstojné, ale riskovali aj pokutu.

Cintorín Borievka slávnostne otvorili po dlhých 18 rokoch vlani na jeseň. Bratislavčania, ale aj ľudia z celého Slovenska dnes už majú miesto, kde sa môžu dôstojne rozlúčiť so svojimi domácimi miláčikmi.

Na jeho otvorení niekoľko rokov pracovali Stanislav Vlkovič a Eňa Vacvalová, ktorá sa stala aj jeho ambasádorkou. Bratislava sa tak pridala k Lučencu, Šútovciam, Košiciam, Žiline a Rakovcu nad Ondavou, kde vznikol cintorín pre zvieratká.

Stanislav Vlkovič, konateľ spoločnosti zdôraznil, že počas osemnástich rokov spoločnosť ICONA s.r.o., spoločne s ambasádorkou cintorína, pani Eňou Vácvalovou, strávili množstvo času a energie preto, aby Bratislava mala dôstojné a pekné miesto na pochovávanie spoločenských zvierat.

„Sme veľmi radi, že nakoniec postupne vyrástol na našich pozemkoch s rozlohou 1,2 ha v mestskej časti Dúbravka v Bratislave cintorín pre zvieratá Borievka. Zámerom spoločnosti je, aby toto pietne miesto bolo nielen miestom pre pochovávanie domácich miláčikov, ale aj verejným miestom, kde sa bude môcť každý návštevník poprechádzať, alebo odpočinúť v prírodnom areáli s parkovou úpravou,“ zdôraznil Stanislav Vlkovič.

Ambasádorkou cintorínu Borievka je Eňa Vacvalová.

Aké služby Borievka poskytuje?

Prenájom hrobového miesta na pochovanie zvieratiek

Na našom cintoríne prenajímame hrobové miesta podľa veľkosti uhynutého zvieratka, klient si vyberie veľkosť prenajatého miesta, s čím mu tiež vieme poradiť. Miesta na cintoríne sú sektorovo rozložené podľa veľkosti prenajatého miesta.

Prenájom urnových miest

Pre klientov, ktorí si dajú svojich miláčikov spopolniť, alebo ich už majú doma spopolnených v urne, poskytujeme prenájom miesta v urnovom háji Borievka, kde nájdu svoje miesto na dôstojný odpočinok v peknom prírodnom prostredí.

Dovoz uhynutého zvieratka

Našim klientom poskytujeme dovoz uhynutého zvieratka od veterinára, alebo z domu na náš cintorín v našom chladiarenskom aute, stačí zavolať a dohodnúť si miesto prevzatia uhynutého zvieratka a my ho dopravíme na náš cintorín, kde v mraziarenskom zariadení počká na vopred dohodnutý termín pohrebu.

Pochovávame za prítomnosti majiteľa uhynutého zvieratka s obradom

Ak tu chcete svojho miláčika pochovať stačí zatelefonovať, firma vám zabezpečí aj odvoz pozostatkov, čo pri veľkých plemenách psov nemusí byť jednoduché. Ak si želáte, zabezpečíme vám obrad (v altánku za zvukov jemnej hudby vystavia rakvu so zvieratkom, presná podoba obradu závisí od dohody s klientom), ponúkneme na výber rôzne druhy rakiev a taktiež hrobové miesto. V jednej časti cintorína budú klasické hroby, v ďalšej urnový háj.

Údržba hrobových miest

Pre klientov ktorí sú zaneprázdnení, alebo sa dlhodobo zdržujú mimo Bratislavy poskytujeme službu starostlivosti o prenajaté hrobové miesto.

K dispozícií je aj doplnkový sortiment pre skrášlenie prenajatého hrobového miesta – máme na predaj smútočné vence so zvieracou tematikou a drevené náhrobky.

Cena za poskytnuté služby sa odvíja od hmotnosti uhynutého zvieratka, a tým vlastne tlecej doby uhynutého zvieratka. V priemere je cena za jedno hrobové miesto 50 eur za rok prenájmu, s tým, že čím dlhšie má klient hrobové miesto prenajaté, tým je cena nižšia. Samozrejme prenajaté hrobové miesto je vlastníka a je možné následne pochovať na tomto mieste aj ďalšie zvieratko.

Otváracie hodiny sú v letných mesiacoch od 9:00 do 19:00 a v zimných mesiacoch od 9:00 do 17:00.

Všetky bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.cintorinborievka.sk alebo na FB cintorínu Borievka.

FOTO: cintorín Borievka