Račianske srdce – Medzi ocenenými v mestskej časti Bratislava Rača sú aj seniori

V športe volajú srdciarmi tých, ktorí svoje aktivity robia s veľkým nasadením, obetujú sa pre klubové farby, hrajú pre svoj tím. Takí sú aj noví laureáti tradičného ocenenia Račianske srdce, ktoré udeľujú významným osobnostiam tejto mestskej časti Bratislavy. Sú to ľudia, ktorí v oblasti na východnom úpätí Malých Karpát, známej vinohradníckymi tradíciami, výraznou mierou prispievajú k skvalitneniu života.

Päť nových nositeľov Račianskeho srdca za rok 2023 ocenil v Nemeckom kultúrnom dome starosta mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Michal Drotován so spolupracovníkmi.

Už tradične laureáti pochádzajú z rôznych oblastí činnosti –kultúry, športu, vedy a výskumu, vzdelania, sociálnej či spoločenskej. Starosta im zablahoželal a poďakoval sa za to, že robia Raču krajším a lepším miestom pre život.

Nás osobitne teší, že medzi ocenenými nechýbajú aktívni seniori, dokonca ich bola tentoraz väčšina. Seniorom je už aj Anton Hamran, stále aktívny predseda Slovenského stolnotenisového zväzu, ktorý sa do Rače prisťahoval v mladosti a postupne sem zlákal svoju blízku rodinu. K tejto lokalite ho viaže aj náklonnosť k obľúbenému pingpongu – ten má svoju halu i sídlo na Černockého ulici.

Všestrannosťou vyniká aj Jana Maniková, ďalšia ocenená z kategórie seniorov. Jej aktivity slúžia v Rači športu, muzeálnemu spolku a vzdelávaniu seniorov.

Členky výboru ZO JDS Rača zľava Helena Nagyová, Alžbeta Capková, Eva šimoničová, Viera Mokrášová

Račianskou lokálpatriotkou sa po vyše polstoročí čo tu žije stala aj Alžbeta Capková. Bývalá novinárka svoju celoživotnú profesiu nezanechala ani po vstupe medzi seniorov. Založila celoslovenský portál www.vivasenior.sk slúžiaci širokej verejnosti. Je jeho šéfredaktorkou, ale v portfóliu aktivít novej držiteľky ocenenia Račianske srdce sú v posledných rokoch aj činnosti viažuce sa na Raču a jej dôchodcov. Už bezmála desaťročie je predsedníčkou ZO Jednoty dôchodcov v Rači. Organizuje stretnutia so známymi osobnosťami z oblasti kultúry, zdravotníctva či športu, láka seniorov na rôzne podujatia a výlety, aby ich vytiahla z domáceho stereotypu. Betka Capková, ktorá prišla na na ocenenie na vozíčku po čerstvej operácii kolena, pozvala k slávnostnému stolu, pridelenému každému laureátovi, okrem blízkej rodiny a priateľov, aj členky račianskej ZO JDS a Medzinárodného klubu soroptimistiek, ktorého je zakladateľkou a prvou prezidentkou.

Všetci ocenení sú inšpiráciou pre mladých ľudí, ale aj tých, ktorí sú i po ukončení produktívneho pracovného života pre spoločnosť užitoční.

Ocenení Račianskym srdcom 2023 zľava:

Peter Kulifaj, zástupca Občianskeho združenia Mládež ulice oceneného za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou

Ing. Anton Hamran – za dlhoročnú prácu v oblasti športu – stolného tenisu a mládeže

Mgr. Oľga Šándorová – za dlhoročnú obetavú prácu učiteľky geografie a telesnej výchovy na ZŠ Tbiliská

PhDr. Jana Maniková – za dlhoročnú prácu v oblasti športu (BMX a squash), muzeálneho spolku a vzdelávania seniorov

PhDr. Alžbeta Capková – za dlhoročnú prácu pre seniorov v Rači