Skamaráťte sa so svojím smartfónom

Občianske združenie Kogneo seniorom predstavilo 21-dňový Tréningový denník Smart seniora, ktorý prostredníctvom jednoduchých úloh rozvíja digitálne zručnosti seniorov. Tento inovatívny program je určený špeciálne pre seniorov, ktorí si želajú byť viac digitálne zruční a lepšie porozumieť svetu moderných technológií.

Našim cieľom je poskytnúť seniorom nástroje a podporu potrebnú na nadobudnutie sebadôvery pri používaní digitálnych technológií. ,,Aby sme mohli byť blízko seniorom a poskytnúť im odbornú pomoc, usporiadali sme sériu prezenčných workshopov v rôznych lokalitách. hovorí riaditeľka občianskeho združenia Kogneo, Klaudia Bednárová.

Pomáhajú a vzdelávajú kvalifikovaní lektori

Seniorov na prezenčných workshopoch vedú kvalifikovaní lektori, ktorí majú roky skúseností s výučbou a vzdelávaním dospelých 55 +. Prispôsobujú tempo výuky ich individuálnym potrebám a poskytujú dostatok priestoru na otázky a diskusiu.

Lektor anglického jazyka a digitálnych zručností pre Kogneo, Ondrej Koščík, hovorí: ,,V posledných dvoch týždňoch sme navštívili Ružinovský dom seniorov na Sklenárovej ulici, Mestskú knižnicu na Laurinskej ulici v Bratislave, stretli sme sa so skupinou seniorov z Jednoty dôchodcov v bratislavskej Rači a boli sme so Smart seniorom vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne. Na týchto podujatiach sme seniorom predstavili ako môžu s Tréningovým denníkom pracovať samostatne a zároveň im vysvetlili základy práce s ich smart zariadením – ako sa pripojiť na Wi-Fi, ako si chrániť svoje smart zariadenie a ako využívať rôzne funkcie a skratky, ktoré im uľahčia prístup k obľúbeným aplikáciám a nastaveniam.“

V HOTSPOT priestore môžete klásť otázky

Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť nástroj, ktorý je užitočný a o to väčšiu máme radosť, že je o neho aj záujem. Vieme, že skupina dospelých 55 + je široká, a že majú veľký záujem o adaptáciu na nové technológie, a my sme tu preto, aby sme im v tom pomohli. Veríme, že náš 21-dňový Tréningový denník Smart seniora pomôže seniorom získať digitálne zručnosti a jednoduchý návod k učeniu sa nových vecí, ale aj na udržiavanie si dobrej kognitívnej kondície.

,,Pre všetkých bratislavských seniorov, ktorí sa zúčastnili prezenčných workshopových podujatí, ale aj pre tých, ktorí si denník iba stiahli ZDARMA z webovej stránky sme pripravili tzv. HOTSPOT priestor, kde nám môžu prísť položiť akékoľvek otázky ohľadom svojich smart zariadení a úloh v Tréningovom denníku. Tieto stretnutia sú bezplatné a prebiehajú na Baštovej ulici 9 v Bratislave v The Bridge cafe.dodáva Simona Páliková, manažérka kurzov v Kogneo.

Smart senior aj v iných mestách Slovenska

Smart senior však nekončí iba v Bratislave. ,,Plánujeme organizovať podobné podujatia aj v iných mestách Slovenska. Boli sme už v Trenčíne, v júli máme namierené do trnavského Lifestarter Space, na Šrobárovej ulici. Ak vás projekt Smart senior oslovil a chceli by ste ho uviesť do života vo vašej organizácii alebo združení, neváhajte nás kontaktovať. dodáva PR & marketingová manžérka Kogneo a zároveň autorka projektu Smart senior, Dagmar Brucková.

Poznáte seniorov, ktorým by Tréningový denník pomohol zlepšiť si digitálne zručnosti? Oslovte ich, že si ho môžu stiahnuť ZDARMA z webovej stránky

Ak máte záuejm zapojiť sa do 21-dňového Tréningového denníka Smart seniora alebo vás zaujíma vzdelávanie v iných oblastiach ako jazyky, osobný rozvoj alebo vedomostné kurzy, neváhajte nás kontaktovať telefonicky na čísle 0917 150 737 alebo na info@kogneo.org.

ZdrojFoto: autor