SNG vystavuje umenie 30. a 40. rokov

Ťažiskom výstavného projektu je maliarska a sochárska tvorba predstaviteľov Generácie 1909.

Slovenská národná galéria (SNG) predstavila vo štvrtok výstavný projekt Generácia 909,76 s podtitulom „Výstava, pojem, interpretácia“.

Vracia sa ním k pojmu, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov veľkou výstavou Generácia 909 – Svedomie doby.

Výstava je inštalovaná na treťom poschodí Esterházyho paláca v Bratislave. Potrvá do 10. januára 2021.

Ján Želibský: Pastorale. 1941. SNG

Ťažiskom výstavného projektu je maliarska a sochárska tvorba predstaviteľov Generácie 1909, ale ponúka viac ako umelecké diela a ich príbeh.

Inštalácia výstavy (Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová – kurátorky výstavy). Foto: Juraj Starovecký, SNG

Diváci sa stretnú s prácami Cypriána Majerníka, Jána Mudrocha, Jozefa Kostku, či Eugena Nevana, ale spoznajú tiež meniacu sa spoločenskú situáciu, obdobie, keď sa spoločnosť spamätávala z ostrého kurzu, peňažnej reformy, kritiky kultu osobnosti a smerovala k obrode Pražskej jari.

Cyprián Majerník: Kaviarenská spoločnosť. 1941 – 1942. SNG

Jedna zo sál predstavuje osobnosť Karola Vaculíka, autora koncepcie, a Ľudmilu Peterajovú, spolukurátorku výstavy z roku 1964.

Ďalšia miestnosť je venovaná umeleckej bohéme sprítomnenej nielen v portrétoch a autoportrétoch protagonistov, ale aj dobovými artefaktmi, sklom a nábytkom.

Záverečnú časť autorky venovali pilierom G 909, tvorbe „veľkej trojky“ Majerník – Mudroch – Kostka.

Karol Vaculík a Ľudmila Peterajová na výstave Generácia 1909. Svedomie doby. 1963. Foto: Archív SNG

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a ďalší.

Titulné foto: Inštalácia výstavy. Foto: Juraj Starovecký, SNG
Julie Horová: Kľačiace torzo. Okolo 1934 – 1935. SNG