Študenti vzdelávali seniorov z Rače


V októbri 2023 sa v priestoroch Gymnázia Hubeného v Bratislave uskutočnil výnimočný projekt pre seniorov. Školenie Zvyšovania digitálnej gramotnosti seniorov pod hlavičkou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rači sa zrealizovalo prostredníctvom poskytnutej dotácie z Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.

Počas troch týždňov sa 32 seniorov zdokonalilo v počítačových zručnostiach. Kurz bol výnimočným vďaka aktívnemu zapojeniu študentov ako lektorov digitálnych zručností.

Ako prebiehalo školenie

Organizačná príprava bola náročná. Kurz pripraviť a garantovať jej odbornú stránku pomohol školiacej skupine poslanec MÚ Rača Ing. Vladimír Groch. Kurz so začiatkom 10. októbra trval tri týždne a prebiehal v dňoch utorok a štvrtok v dvoch hodinách tak, aby sa každý frekventant kurzu mohol zúčastniť čo najčastejšie jednotlivých sedení. Tím šiestich študentov si jednotlivých účastníkov rozdelil do štyroch skupín, od začiatočníkov až po expertov, v ktorých prebiehalo školenie podľa osnov, ale zároveň aj na základe praktických skúseností.

Čo sa seniori naučili

Obsah bo zameraný na tri hlavné bloky – Základ práce so zariadením, Komunikácia a Vyhľadávanie. Prvá časť bola určená hlavne pre začiatočníkov aby si osvojili ovládanie zariadenia bez strachu, že niečo pokazia alebo to nebudú vedieť zmeniť späť. Druhá časť bola nosná a zámerom bolo naučiť prípadne zlepšiť používanie emailu, ako základnej formy elektronickej komunikácie a okamžité správy a videohovory pre možnosť byť viac v spojení s rodinou a priateľmi. Posledná časť bola zameraná na vyhľadávanie potrebných informácii na internete v rôznych oblastiach využitia. Od úradov, cez dopravu až po voľný čas. Z dotácie zakúpila ZO JDS v Rači päť tabletov, ktoré využili tí účastníci, ktorí doteraz nemali žiadne inteligentné zariadenie. Ostatní používali svoje inteligentné telefóny alebo tablety tak, aby im školenie umožnilo čo najlepšie využiť nadobudnuté znalosti aj v ďaľších týždnoch a mesiacoch.
O kurze porozprávali účastníci kurzu aj redaktorke RTVS Márii Babinskej, v reportáži odvysielanej na Rádiu Regina .O skúsenostiach a čo im kurz digitálnych zručností dal, hovorila seniorka Ľubica, pochvaľovala si, že kurz ju nadchol , lebo k tomu čo už vedela, sa ešte veľa naučila, aj pán Vladimír sa priznal, že na začiatku sa nevdel zorientovať, ale potom už vnikol do problematiky. Pre študentov to bola nová skúsenosť .Pre študenta Alexa bolo zaujímavé pochopiť a vcítiť sa do kože seniorov a študentka Bianka sa priznala, že ju motivovala pani učtiteľka ktorá pripomenula, že pri školení treba vysvetľovať veci prijateľne tak, aby to seniori pochopili.

Medzigeneračná výmena skúseností je najcennejšia

Počas priebehu kurzu sa vytvorili medzi účastníkmi a školiteľmi priateľské vzťahy. Na slávnostnom záverečnom stretnutí sa odovzdávali účastníkom Potvrdenia o absolvovaní kurzu .Pri príjemnom posedení bolo každému ľúto, že spoločné zdieľanie času už končí. Medzigeneračná výmena skúseností, ktorá bola od začiatku plánovanou súčasťou kurzu sa ukázala ako najcennejšia. Digitálne technológie a virtuálny svet sú totiž iba povrchným a neosobným priestorom, ak v nich chýbajú úprimné a srdečné medziľudské vzťahy. Napriek tomu, že tento poznatok nebol zapísaný v žiadnej kapitole osnov, bol takpovediac hmatateľným počas celého kurzu. A to bolo potešujúce a prínosné. ZO JDS Rača a Gymnázium Hubeného nepotrebovali na realizáciu veľa prostriedkov, ale bez nasadenia a nadšenia organizátorov a školiteľov by tento projekt nebolo možné úspešne zrealizovať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu vzdelávania seniorov a dúfajme, že sa podobné akcie podarí zorganizovať pre seniorov v Rači aj v budúcnosti

reportáž Rádio Regina RTVS https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/ludia/342942/medzigeneracne-vzdelavanie-seniorov-v-digitalnych-zrucnostiach