Tento problém je možno aj váš

Už starí Číňania tvrdili, že močový mechúr je zrkadlom duše. U nás je inkontinencia ešte stále považovaná za tabu, hoci sa dotýka pomerne veľkej časti populácie. No je dobré vedieť, že existuje viacero možností, ako sa s touto poruchou dá vysporiadať a kvalitne žiť.

O inkontinencii, o problémoch s ňou spojených, o dôležitosti správnej diagnostiky, zodpovednosti pacienta, osvete a prevencii, ale aj vyššej transparentnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti, ktorá môže problémy zmierniť, až úplne odstrániť, hovorí Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD, predseda Odborného výboru InkoFóra.

Na Slovensku trpí podľa odhadov inkontinenciou moču pol milióna pacientov. Sú touto chorobou postihnuté častejšie ženy alebo muži? Aké sú príčiny, sú spojené s vekom?

Na Slovensku sa vyskytuje únik moču u žien v 25 % prípadov. Podľa odhadu trpí na Slovensku inkontinenciou 530-tisíc žien, z toho 160 tisíc žien so stredným a závažným stupňom úniku moču. Výskyt úniku moču u mužov nie je dostatočne objasnený. Dostupné údaje potvrdzujú, že únik moču sa vyskytuje u mužov v 5 až 11% prípadov. Výskyt rastie úmerne s vekom a v starobe dosahuje 9 až 28 % prípadov. Nižší výskyt u mužov je dôkazom trochu odlišných príčin vzniku úniku moču.

Medzi významné rizikové faktory patrí vek. Počas starnutia organizmu nastávajú zmeny v dolných močových cestách, podporných štruktúrach panvového dna a nervovom systéme. Takéto poruchy nastávajú aj pri iných rizikových faktoroch. U žien sa sem zaraďuje tehotnosť a pôrody, obdobie prechodu, hormonálne poruchy, obezita a operácie v oblasti malej panvy. U mužov vzniká únik moču najmä pri starnutí a pri ochoreniach prostaty. Niekedy je ťažký stupeň pozorovaný aj po operácii prostaty a pri zníženej mobilite pacienta.

Aké vyšetrenia by mali absolvovať pacienti s inkontinenciou?

Pri diagnostike sa určí objektívne potvrdenie úniku moču, identifikácia príčiny a určenie ďalšieho postupu. Močová inkontinencia je kvantifikovaná štandardne na tri stupne. Prvý stupeň znamená únik moču po kvapkách spravidla počas výraznej a nečakanej kontrakcii brušného svalstva. Tento stav nastáva po výraznej fyzickej aktivite, ktorá sa bežne nevyskytuje.

V druhom stupni nemusí nastať taká výrazná kontrakcia brušného svalstva a na únik moču stačí bežná fyzická záťaž alebo slabá kontrola močenia. Môže sa vyskytovať aj počas spánku.

Najťažší tretí stupeň znamená trvalý únik moču, ktorý fyzická záťaž iba zvýrazní a nastáva aj počas nekontrolovateľného močenia. Vyšetrenie má byť doplnené o hodnotenie symptómov pomocou dotazníka a mikčného denníka (koľko tekutín pacient vypije a vymočí). Nasleduje fyzikálne vyšetrenie zamerané na neurologické vyšetrenie ako aj zhodnotenie panvového dna, vagíny u žien, rekta a prostaty u mužov. Inkontinencia moču sa člení podľa subjektívnych prejavov na komplikovanú a nekomplikovanú.

Komplikovaná forma znamená, že inkontinenciu moču sprevádza bolesť, krvavý moč, infekcia moču, sťažené močenie, predchádzajúca operácia inkontinencie moču s podozrením na fistulu, radikálna panvová chirurgická liečba. Pacienti s komplikovanou inkontinenciou moču vyžadujú cytologické vyšetrenie, urodynamické vyšetrenie, cystoskopiu a ultrazvukové vyšetrenie dolných a horných močových ciest.

Je medikamentózna liečba pri tejto chorobe účinná a používanie zdravotníckych pomôcok dostačujúce?

Počiatočná liečba úniku moču zahrnuje najmä konzervatívne postupy. Medzi najjednoduchšiu liečbu patrí pravidelný nácvik močenia, ktorý zabezpečí nepreplňovanie močového mechúra. Chronické respiračné choroby spôsobujú zhoršenie úniku moču pri dráždivom kýchaní alebo kašlaní. Fyzická aktivita pri extrémnej záťaži spôsobuje nadmernú záťaž pre panvové dno, a preto treba obmedziť dvíhanie ťažkých bremien. Pri nedodržaní týchto zásad sa stupeň úniku moču významne zhoršuje. Úprava stolice zlepšuje a zmierňuje stupeň úniku moču. Po stanovení diagnózy inkontinencie moču sa na liečbu používajú rôzne postupy. Redukcia kofeínu, redukcia hmotnosti pri obezite, rehabilitačné postupy (kontrakcie panvového dna, tréning močového mechúra) a medikamentózne postupy. Podporu suchosti umožňujú zberné pomôcky – vložky, plienky, kondómové urinály, zberné vrecká a močové cievky.

Každá metóda má špecifické postavenie a má byť zvolená po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Zberné pomôcky veľmi účinne odstraňujú pocit vlhkosti, zápachu a ostatné nepriaznivé dôsledky úniku moču. Medikamentózna liečba používa špecifické látky, ktoré ovplyvňujú zvierač alebo močový mechúr. Mnohé látky majú odlišnú účinnosť, a preto je vhodné konzultovať lekára, aby boli zvolené vhodné typy a kombinácie. Druh pomôcky a výška úhrady poisťovňou závisí od stupňa inkontinencie a napríklad  pri ťažkej inkontinencii je hradená až do výšky 51,94 Eur. Dôležitá je však osveta a prevencia, ale aj vyššia transparentnosť pri vydávaní inkontinenčných pomôcok hradených z verejného zdravotníctva.

Ako môže v tejto situácii pomôcť fyzioterapeut?

Rehabilitačné procedúry slúžia na zlepšenie uzáverového mechanizmu svalstva panvového dna a na kontrolu močenia. Využívajú kontrolu kontrakcie priečne pruhovaného svalstva, ale vyžadujú pravidelné cvičenie pod odborným dohľadom. Dôležité je pravidelné cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta, ale aj v domácom prostredí. Kontrakciu stimulujú aj vaginálne kónusy a elektrické stimulátory. Nevýhodou týchto postupov je nižšia účinnosť pri závažnom stupni inkontinencie.

Kedy nastupuje chirurgická liečba?

Pri zlyhaní liečby v prvej línii je indikovaná chirurgická úprava uzáverového mechanizmu močovej rúry. Súčasné operačné postupy pomáhajú uzáverovému mechanizmu zvierača podpornou umelohmotnou sieťkou. Tieto aplikácie sa používajú najmä u žien avšak v niektorých prípadoch aj u mužov. K ďalším postupom sa radia špeciálne implantáty pod sliznicu močovej rúry alebo umelý zvierač. V ojedinelých prípadoch je potrebné nahradiť dolné močové cesty črevným systémom. Používajú sa vývody z tenkého čreva alebo rozšírenie steny močového mechúra pomocou záplaty z tenkého čreva. Tieto postupy však definitívne nahradzujú prirodzenú funkciu dolných močových ciest a vyžadujú inú starostlivosť.

Ilustračné foto: pixabay.com