Túžba ani v starobe nehasne

Zaujal nás článok Anety Šebkovej z českej nezikovej organizácie ŽIVOT 90, ktorý vyšiel v Lidových novinách.

Život 90 prevádzkuje tiesňovú linku, nonstop telefonickú linku dôvery „Senior telefon“ a rôzne voľnočasové aktivity zamerané na seniorov.

Aneta Šebková vo svojom článku píše o tom, že vekom „sexuálny pud ani túžba nemiznú. Môže sa však zmeniť napríklad frekvencia sexuálneho styku.“

Prežívanie sexuality je dôležité v každom veku, ale v každom životnom období sa môže jej naplňovanie líšiť. Starší ľudia túžia po telesnej blízkosti, vzťahu, dotykoch i sexe. Problémom v tomto veku môžu byť zdravotné komplikácie alebo strata partnera. Vzhľadom na to, že v pokročilejšom veku býva náročné naväzovanie vzťahu, seniori často trpia osamotením.

Celý, veľmi zaujímavý a podnetný článok, si môžete prečítať tu:

 

Ilustračné foto: pixabay.com