Viete správne dýchať?

Dýchanie dokáže liečiť. V Bratislave sa koná cyklus prednášok, kde sa dozviete niečo o dychovej hygiene, naučíte sa základné typy dýchania, dychovú vlnu a protistresové cviky. 

Kancelária Zdravé mesto Bratislava a Škola správneho dýchania organizujú v rámci XXV. ročníka ŠKOLY VEREJNÉHO ZDRAVIA cyklus cvičení a prednášok pre seniorov na tému:

Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň

vždy v pondelok o 17,00 hodine
21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11. a 25.11.2019
Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň, prízemie
(dňa 18.11.2019 Primaciálny palác, miestnosť č.19, prízemie)

Lektor: Ľubomír J a k a b, biomedicínsky inžinier
MOTTO: Keď dýchate dobre, neznamená to, že dýchate aj správne!

Náplň prednášok s nácvikom (základné typy dýchania, dychová hygiena, nácvik dychovej vlny, relaxácia, protistresové cviky, atď.)

VSTUP JE BEZPLATNÝ
Informácie: 02/59356 140 alebo www.dychanie.szm.sk