Podujatie Senior Friendly 50+

Ak ste z Bratislavy a okolia, sobotu 19.10. môžete stráviť v Zichyho paláci, kde sa koná podujatie zameraná na aktívne starnutie a medzigeneračnú spoluprácu.

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o.z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším 4.ročník podujatia Senior Friendly 50+, ktoré sa uskutoční v sobotu 19.10.2019 v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici č. 9 v Bratislave.

Módna prehliadka aj tréning pamäti

V sobotu od 10,00 do 17,00 je pre Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program z oblasti zdravia, medicíny, výživy a životného štýlu, tréningu pamäti, pohybových aktivít, aromaterapie, podológie a ortopedických pomôcok a mnohých ďalších.

Súčasťou podujatia sú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odborníkmi, ako aj stretnutia s inšpiratívnymi seniorskuými osobnosťami, medzigeneračná módna prehliadka a tvorivé dielne pod názvom Tvorivosť nepozná vek.