Záhada Turínskeho plátna

Počas Veľkonočných sviatkov si mnohí veriaci i návštevníci Turína pripomenú, že v talianskom meste Turín je uschovaná vzácna relikvia Turínskeho plátna z roku 1578 s odtlačkami umučeného Ježiša Krista.

Turínske plátno je ľanová plachta utkaná z ľanovej priadze s rozmermi 4,36 × 1,1 m, váhou 2,5 kg a s odtlačkami umučeného Ježiša Krista, po tom, ako ho zložili po ukrižovaní z kríža.

Plátno bolo vystavené koncom 17. storočia v bočnej kaplnke Turínskeho dómu.

Je pravá?

Pôvod látky a jej vzhľad sú predmetom intenzívnych debát teológov, historikov a iných výskumníkov. Existujú však historické dokumenty, zobrazenia z 8. a 6. stor. n. l., ktoré vypovedajú o existencii plátna s odtlačkom Ježišovho tela.

Na Slovensku sa tejto otázke intenzívne venoval prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc., ktorý k danej problematike vydal knihu.

Bol v ľanovej plachte zabalený Ježiš Kristus?

Posledné výskumy a závery hovoria, že samotná tkanina pochádza zo 14.storočia. Je teda možné, aby v tejto ľanovej plachte bol zabalený naozaj Ježiš Kristus?

Pôvod tkaniny potvrdila aj rádiokarbónová analýza, ktorá sa používa na stanovenie veku organických zvyškov. Čo sa týka plátna, zaradila jeho vznik medzi roky 1260 až 1390, čiže podľa týchto výskumov Ježiš v plachte nemohol byť zabalený.

Turínske plátno a jeho pôvod aj naďalej zostávajú veľkou záhadou. V každom prípade je jasné, že tieto argumenty tých, ktorí veria v pravosť tejto relikvie asi len ťažko presvedčia.

Turínske plátno sa vystavuje verejnosti v Turíne každých 25 rokov a bude vystavené až v roku 2025. Na želanie pápeža Františka pri príležitosti 200. narodenia Don Bosca a výstavy Expo 2015 v Miláne bolo vystavené približne 45 dní aj počas veľkonočného obdobia, keď Turín a Turínske plátno si prezrelo aj veľa Slovákov.

Zdroj foto: wikimedia