Vyžrebované! Zážitok ako vo filme. Vyberte sa za Četníkmi do Luhačovíc

aktualizácia 23.4.2018:

Správna odpoveď znie: Dušan Jurkovič

Z Vašich odpovedí sme vyžrebovali výhercu pána Jaroslava zo Skalice. Gratulujeme!


Kúpele Luhačovice ponúkajú možnosť vrátiť sa v čase o sto rokov späť a zažiť atmosféru začiatku Prvej republiky.

Počas týždňového pobytu Vás bude obsluhovať personál v dobových kostýmoch, na ulici stretnete žandárov v uniformách z roku 1919 a vaše chuťové bunky prekvapí dobový jedálny lístok.


Súťaž – Odpovedzte na otázku Ako sa volá slovenský architekt, ktorého stavby preslávili Luhačovice? a vyhrajte týždenný pobyt v kúpeľoch Luhačovice pre dve osoby.
Súťaž sme predĺžili, odpovede môžete posielať do 22.4.2018 na adresu:  vivasenior@vivasenior.sk. Bližšie info na konci článku.


Na myšlienku využiť filmovú tematiku priviedli riaditeľa kúpeľov Jiřího Dědeka seriály Četnické humoresky a Četníci z Luhačovíc, ktoré sa v obci nakrúcali.

Seriál Četnické humoresky vznikol v deväťdesiatych rokoch a obľúbili si ho aj slovenskí diváci. V súčasnosti vysiela Slovenská televízia opakovanie jednotlivých častí každú nedeľu podvečer a Česká televízia v piatok večer.

Záber zo seriálu Četníci z Luhačovic. Foto: archív ČT

V lete 2016 sa v  Luhačoviciach nakrúcalo pokračovanie Žandárov s názvom Četníci z Luhačovíc. Tento seriál nadväzoval voľným pokračovaním na seriál Žandárskych humoresiek a v Českej televízii sa odvysielal s veľkým úspechom v uplynulom roku.

V seriáli sme videli známych hercov Pavla Zedníčka, Jiřiho Langmajera, spisovateľa a humoristu Arnošta Goldflama, Martina Donutila, syna Miroslava Donutila či Róberta Hájka.

Čo môže zažiť návštevník zažiť počas tohto filmového pobytu?

Kúpele Luhačovice ponúkajú hosťom možnosť zažiť Týždeň v hoteli Popper alebo Za Četníkmi do Luhačovíc v dvoch konkrétnych termínoch 22. 4. – 29. 4. 2018 a 30.9. – 7. 10. 2018.

Týmto produktom by chceli hosťom navodiť atmosféru začiatku Prvej republiky prostredníctvom úspešného seriálu Četníci z Luhačovíc.

Podľa výkonného riaditeľa kúpeľov Jiřího Dědeka hostia tohto projektu budú ubytovaní v hoteli Dům B. Smetany, kde bude na balkóne podobne ako v seriáli nápis Hotel Popper.

Záber zo seriálu Četníci z Luhačovic. Foto: archív ČT
Záber zo seriálu Četníci z Luhačovic. Foto: archív ČT

Personál bude k dispozícii hosťom v dobových kostýmoch, na ulici sa o poriadok budú starať žandári v uniformách z roku 1919 a nebude chýbať ani dobový jedálny lístok a ďalšie prekvapenia. Počas dvoch týždňov tohto netradičného pobytu sú pripravené besedy s tvorcami a bude sa premietať vybraný diel seriálu.

V rámci pobytu Týždeň v hoteli Popper alebo Za Četníkmi do Luhačovíc budú hosťom poskytnuté všetky služby tak, ako pri kúpeľnom pobyte.

Na myšlienku využiť filmovú tematiku priviedla vedenie kúpeľov tradícia českej filmovej tvorby, časté nakrúcania v Luhačoviciach a príťažlivosť tejto atraktívnej lokality pre filmárov, ako aj a záujem turistov navštevovať miesta preslávené na striebornom plátne. A ako riaditeľ Jiří Dědek zdôraznil, tento projekt je zaujímavou ponukou a ochutnávkou z čias pred 100 rokmi, keď vznikalo Československo, výročie ktoré si práve pripomíname.

Tento  výnimočný produkt na českom trhu má ambíciu využiť záujem hostí o známe filmové miesta i filmovú tvorbu so vzťahom k Luhačoviciach aj k celému regiónu. Vedenie kúpeľov je presvedčené, že ponuka osloví novú cieľovú skupinu a poskytne im väčšiu pridanú hodnotu.

Kúpele Luhačovice v súťaži Veľká cena cestovného ruchu 2017/18 vyhlásený Veľtrhmi Brno v kategórii najlepší kúpeľný a wellness balíček získali 1. cenu za produkt Týždeň v hoteli Popper alebo Za Četníkmi do Luhačovíc. Podľa poroty, kúpele Luhačovice nápadito prepojili odkaz televízneho seriálu s aktívnym pobytom s dobre cielenou komunikáciou, čo zvyšuje kvalitu produktu a je výborným marketingom.

Aj čitatelia vivasenior.sk môžu zažiť neopakovateľné chvíle v kúpeľoch Luhačovice a stať sa účastníkom pobytu Týždeň v hoteli Popper alebo Za Četníkmi do Luhačovíc, ak správne zodpovedia súťažnú otázku.

Ako sa volá slovenský architekt, ktorého stavby preslávili Luhačovice?

Odpovede posielajte do 15. apríla 2018 na adresu vivasenior@vivasenior.sk. (predĺžené do 22.4.2018)
Správne odpovede budú zaradené do žrebovania o týždenný filmový pobyt v kúpeľoch Luhačovice pre dve osoby.

Jurkovičův dům. Foto: lazneluhacovice.cz