Zdravé vzťahy sú základom spokojného života

Môžeme nalievať seniorom optimizmus do života? Čo je najdôležitejšie pre spokojný život?

Prednosta Kliniky geriatrie, MUDr. Peter Mikuš, PhD už skoro dvadsať rokov pôsobí v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach a má  dlhoročné skúsenosti so seniormi, ktorých popri rôznych chorobách trápia aj depresie, sociálne a psychické problémy. Tvrdí, že ľudský prístup a empatia sú v medicíne vzácne a aspoň tak dôležité, najmä v tejto dobe, ako liečba.

Ste medzi vašimi pacientami obľúbený, chvália vás za váš ľudský prístup. Ako dodávate seniorom optimizmus do života?

Je to vždy individuálne. Najjednoduchšie je dodať optimizmus seniorovi, ktorý má vyhovujúce rodinné zázemie a môže sa tešiť z podpory svojej rodiny, zo svojich vnukov alebo pravnukov. Ak senior trpí chorobami, ktoré ho obmedzujú, lebo spôsobujú bolesti, dýchavicu a iné príznaky znepríjemňujúce život, tak sa mu snažíme vysvetliť, že moderná medicína dokáže viaceré príznaky aspoň zmierniť a tým zlepšiť kvalitu života.

Je veľmi dôležité, aby senior cítil zo strany lekárov a zdravotníckeho personálu úprimný záujem. To je najdôležitejšou podmienkou na vybudovanie si vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom a seniorom. Ak sa takýto vzťah vybuduje, tak pacient a zvlášť senior, bude skôr akceptovať odporúčania lekárov a sestier a spoločne zvládnu aj náročné životné situácie a aj ťažké ochorenia.

Čo je pre nich najdôležitejšie (nielen teraz)?

Aby nemali pocit osamelosti a opustenosti. To je asi to najhoršie, čo môže človeka postihnúť. Je rozdiel medzi samotou a osamelosťou. Niektoré typy ľudí samotu vyhľadávajú a občas potrebuje každý byť chvíľu sám.

Ale osamelosť je pocit straty záujmu okolia, spoločnosti a blízkych o človeka. Prejavme seniorom úprimný záujem. Z vlastnej skúsenosti viem, že často postačí niekoľko milých viet, krátky rozhovor, úsmev. Dajme im najavo, že nám nie sú na ťarchu. V súčasnej situácii im zavolajme, ak je to potrebné, tak im nakúpme.

Počas vašej dlhodobej lekárskej praxe máte určite odporúčania ako majú chorí seniori  bojovať s chorobou, ako sa majú chrániť, udržiavať zdravie, najmä duševné.

Jeden múdry človek povedal, že staroba nie je pre zbabelcov. Je to myslené tak, že starší človek sa musí vysporiadať s obmedzeniami, ktoré prináša samotný vyšší vek a ktoré prinášajú aj choroby, ktoré sú vo vyššom veku často prítomné.

To si vyžaduje trpezlivosť, schopnosť prijať pomoc druhej osoby, alebo druhých osôb. Moderná lekárska veda vie pomôcť mnohým pacientom, ale je potrebné si uvedomiť, že nie je všemocná. Ochorenia u starších ľudí majú často špecifický priebeh aj klinický obraz. Významnú úlohu zohrávajú starobné zmeny organizmu.

Starší pacienti často trpia viacerými chronickými ochoreniami v pokročilom štádiu. Pre akútne ochorenie u staršieho pacienta je typické, že aj po jeho zvládnutí sa väčšinou nepodarí úplne obnoviť klinický stav, ako bol pred akútnym ochorením. To znamená, že ak sa pacient vylieči z akútneho ochorenia, tak následne je jeho funkčný stav o niečo horší ako pred akútnym ochorením.

V tomto smere je dôležitá správna výživa a rehabilitácia pre dosiahnutie čo najlepšieho funkčného stavu seniora. V geriatrii sme zameraný najmä na dosiahnutie čo najlepšej kvality života.

Čo by ste ešte zdôraznili ?

V prevencii je dôležitý zdravý životný štýl a starostlivosť o vzťahy. Prevencia v zmysle zdravého starnutia začína od detstva. To znamená, že zdravý životný štýl od útleho veku je predpokladom zdravého starnutia. Ale pre úpravu životného štýlu nie je nikdy neskoro. Vždy môžeme prestať fajčiť, obmedziť pitie alkoholu, začať sa zdravšie stravovať a ak nám to zdravotný stav dovoľuje, tak sa môžeme aj viac hýbať.

Čo sa týka duševného zdravia, tak je dôležité mať život postavený na viacerých pilieroch. To znamená, že je zlé, ak má človek postavený život len na jednom pilieri. Napríklad ak jediným zmyslom človeka je jeho práca. Jedného dňa musí odísť do dôchodku a človekovi sa zrúti celý svet, lebo bez vykonávania svojej profesie nevie žiť. Vhodné je mať koníčky, napr. záhradkárčenie, kultúrne podujatia, členstvo v dobrovoľných spolkoch, kluboch a podobne. Pre duševné zdravie a spokojnosť je však asi najdôležitejšie mať zdravé vzťahy so svojimi blízkymi a priateľmi.