Bezplatná právna poradňa

Bezplatná poradňa. Svoju otázku môžete poslať mailom alebo priamo zatelefonovať do advokátskej kancelárie MARKECHOVA JMJ LEGAL.

konzultácie na čísle: tel:   + 421 2 4464 5131
mob:  + 421 903 435 553
e-mail: jana.markechova@jmjlegal.sk

Podmienky bezplatnej poradne:
Zaslaním otázky nevzniká  automaticky nárok na odpoveď, najmä, ak sa jedná o komplikovaný právny problém, ktorý si vyžaduje komplexné posúdenie.

Advokátskou kanceláriou vypracovaná odpoveď slúži len ako všeobecná informácia, nepovažuje sa za kvalifikované poskytnutie právnej služby a nenahrádza právne poradenstvo v konkrétnej veci.

Táto bezplatná poradňa funguje na princípe kladenia najčastejších otázok, ktoré sa  advokátska kancelária snaží zodpovedať výstižne, jadrne a zrozumiteľne, aby ste tak čo najrýchlejšie našli odpoveď na vyriešenie vášho problému. Formulujte prosím vašu otázku stručne, jasne a zrozumiteľne.

Zodpovedaním položenej otázky medzi portálom www.vivasenior.sk,  advokátskou kanceláriou a vami žiadnym spôsobom nedochádza k založeniu právneho  vzťahu a žiadnej strane tak nevznikajú žiadne práva alebo povinnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na advokátsku kanceláriu MARKECHOVA JMJ LEGAL, advokátska kancelária s.r.o. Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava a dohodnúť si osobnú alebo telefonickú platenú konzultáciu na čísle: tel:   + 421 2 4464 5131; mob:  + 421 903 435 553 alebo e-mail: jana.markechova@jmjlegal.sk.