Dostala som impulz pre radikálnu zmenu môjho bytia

Dlho som hľadala, na koho sa obrátiť, komu sa zdôveriť či lekárovi, duchovnému alebo kamarátkam. Až náhodný článok v časopise, ktorého názov si ani nemapätám, mi zmenil život.

Veľmi pozitívny a inšpiratívny príbeh nám poslala naša čitateľka a študentka Univerzity tretieho veku pani Helenka.

Po dovŕšení dôchodkového veku som ostala doma z práce, následne som ovdovela, manžel bol dlho vážne chorý a prichádzali starosti, ťažkosti, vyčerpanosť a zdravotné problémy.

Bolo to náročné obdobie, mala som pochmúrne myšlienky, cítila som sa osamotená a bezvládna. Dlho som hľadala, na koho sa obrátiť, komu sa zdôveriť či lekárovi, duchovnému, deťom alebo kamarátkam.

Až ma raz suseda požiadala o pomoc pri jarnom upratovaní rodinného domu, ktorý zdedila po rodičoch a tam som našla časopis, v ktorom bol krásny článok o zdraví, radosti, vnútornej harmónii.

Neviem, aký to bol časopis, ani názov článku si nepamätám. Len to viem, že článok napísala lektorka relaxačno-ozdravovacných pobytov. V tom momente som mala silný pocit, že možno je tu chvíľa, keď mi niekto môže podať pomocnú ruku.

Oberačkové slávnosti 2015.

Dbaj na svoje slová, pretože sa stanú tvojimi činmi

Spomenula som si totiž na jednu vzácnu múdrosť, v ktorej sa hovorí:
„Dbaj na svoje pocity, pretože tie vytvárajú­ tvoje myšlienky. Dbaj na svoje myšlienky, pretože sa stávajú tvojimi slovami. Dbaj na svoje slová, pretože sa stávajú tvojimi činmi. Dbaj na svoje činy, pretože sa stávajú tvojimi zvykmi. Dbaj na svoje zvyky, pretože sa stávajú tvojím charakterom. Dbaj na svoj charakter, pretože ten je, bol a bude tvojím osudom.“

Vygooglila som kontakt a koncom leta som šla na prvý relaxačno-ozdravovací pobyt, potom nasledujúci rok to bol detoxikačný pobyt, potom ďalšie.

Naučila som sa, čo je správna životospráva, pravidelné cvičenie, pitný režim, správne dýchanie, spojenie sa s prírodou; úplne som zmenila uhol pohľadu na život. Dostala som impulz pre radikálnu zmenu môjho bytia.

Viedeň 2016.

Zabudla som ako vyzerá čakáreň u lekára

Odvtedy denne cvičím, zdravo sa stravujem, v mojej záhrade si vypestujem biozeleninu aj ovocie, z vlastnej úrody robím zaváraniny pre mňa i pre rodiny mojich detí. Udalosti prijímam ako prichádzajú, ľudí okolo mňa prijímam takých akí sú, bezvýhradne.

Zabudla som ako vyzerá čakáreň u lekára. Chodím každé ráno na prechádzky so psom do prírody, raz týždenne chodím do tanečného krúžku, som členka miestneho spevokolu na zachovanie ľudových tradícií. Vystupujeme na kultúrnych podujatiach ako oberačkové slávnosti, obecné dni, adventné slávnosti, kultúrne festivaly, taktiež v okolitých obciach, v zahraničí sme vystupovali v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku a v Nemecku.

Venujem sa tomu, čo mi robí radosť

Založila som v našej obci krúžok „Cvičíme pre zdravie a krásu“, v ktorom s radosťou spolu so mnou cvičí 24 mladých i starších žien.

V predvianočnom a v novoročnom období navštevujem starších osamelých občanov, ktorým ako darček beriem krabičku vlastných koláčikov.

Druhým rokom navštevujem univerzitu tretieho veku na EUBA študijný odbor Medzinárodný cestovný ruch. Štúdium je zaujímavé, veľmi sa mi páči študentský život, i keď do školy musím cestovať 128 km a štyrikrát musím prestupovať.

Píšem rodokmeň. Venujem sa tomu, čo mi robí radosť, daria sa mi veci, ktoré sa mi predtým nedarili. Keď dávam, dostávam viacnásobne a zo dňa na deň pociťujem, čo je ozajstné šťastie, blaženosť a čo je láska; láska k prírode, k ľuďom, k sebe samej.

Otváranie kúpeľnej sezóny v Tepliciach v Česku.

Cítim radosť a šťastie

Cením si každý nový deň, a s vďakou prijímam všetko, čo dostávam. Viem sa tešiť z maličkostí, vážim si dary prírody, obdivujem kvitnúce stromy, vychádzajúce slnko, teším sa z hviezd na nebi, radujem sa zo spevu vtákov.

A výsledok?

Za toto tzv. seniorské obdobie som zažila viac krásneho ako za predchádzajúcich niekoľko rokov.

Postavila som sa opäť na nohy, uvedomelo kráčam vytýčenou cestou za svojím cieľom.

Cítim sa omladnutá a plná elánu.

Teším sa úcte členov mojej rodiny, mojich krásnych detičiek, mojich priateľov – ľudí okolo mňa. Som vďačná za všetko a každému.

Som spokojná. Som plná lásky a radosti, ktorú chcem rozdávať aj iným. Láska je hodnota, ktorá sa aktualizuje činmi lásky.

Život naplnený zdravím, pokojom, radosťou a nádejou prajem mojim rovesníkom, seniorom a všetkým ľuďom Modrej Planéty!

Buďte šťastní!

S pozdravom
vaša čitateľka Helena

foto: archív autorky článku
Obecné dni.