Ján Cvečka: Zdravie seniorov je chronicky zanedbávané

Oslovili sme osobnosti verejného života, ktoré ovplyvňovali a ovplyvňujú život seniorov a spýtali sa

1) Ako hodnotíte  uplynulý rok 2022, z čoho ste mali  radosť a čo vás naopak nepotešilo?

2) Čo vás čaká v roku 2023 ?

Mgr.Ján Cvečka, PhD.

riaditeľ Centrum aktívneho starnutia

Otázka 1

Rok 2022 znamenal pre Centrum aktívneho starnutia kľúčové obdobie, kedy sme úspešne dokončili všetky fázy projektu financovaného z prostriedkov EÚ a prešli  do fázy tzv. obdobia udržateľnosti.

Veľmi pozitívne hodnotím záujem ľudí o aktivity, ktoré Centrum aktívneho starnutia v oblasti prevencie aj liečby ponúka.

Záujem jednoznačne potvrdzuje, že oblasť podpory zdravia starších ľudí je chronicky poddimenzovaná a vyžaduje zvýšenú aktivitu aj do budúcnosti. Nielen v tomto roku, ale dlhodobo ma neteší riešenie otázky kvality života seniorov len vo forme volebných sľubov a vyhlásení. Ak máme prispieť ku skvalitneniu života tejto skupiny obyvateľov, je potrebná systematická práca a celý rad systémových opatrení, ktoré sa pretavia až do úrovne, hmatateľnej pre túto skupinu.  

Otázka 2

V roku 2023 Centrum aktívneho starnutia čakajú mnohé výzvy súvisiace so spomínaným obdobím udržateľnosti, v ktorom našim cieľom bude udržať vysokú kvalitu poskytovaných služieb za ceny akceptovateľné pre seniorov. 

S týmto zámerom sme začali rokovania so zdravotnými poisťovňami, Magistrátom hlavného mesta Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a ďalšími organizáciami.