Každý chce dlho žiť, ale nikto nechce byť starý

Lekár Miloš Bubán radí ako si užiť jeseň života. Významnú úlohu podľa neho hrá v živote seniorov viera. Okrem toho treba jesť menej kalorické jedlá, piť menej alkoholu a dbať o prísun vitamínov.

Všetci veľmi dobre vieme, že staroba prináša zmeny, fyzické i psychické. Menia sa nám vlasy (šedivenie, vypadávanie, plešatosť), koža, nechty (sú hrubšie a lámavé).

Koža sa stáva suchou a môže sa pridať aj svrbenie z dôvodu poškodenia nervových vlákien a zmyslových zakončení.

Na rukách a ramenách sa nachádzajú hnedé, starecké škvrny. Stráca sa pružnosť svalstva a stratou podkožného tuku sa zníži tolerancia ľudí na chlad.

Nie všetky sú na tele viditeľné, niektoré sú menej postrehnuteľné zvonka, ale prezradí ich zníženie funkcie orgánu.

Ide najčastejšie o znižovanie imunity, suchosť úst, menej žalúdočných štiav i tráviacich enzýmov a s tým spojené poruchy trávenia, spomalenie pohyblivosti čriev vedie k zápche, poruchy vylučovania – u mužov zväčšená prostata, u žien inkontinencia moču, vymiznutie reprodukčnej schopnosti, zhoršenie zraku i sluchu, spomalenie hybnosti, horšia prispôsobivosť a reakcia na stres.

U mnohých jedincov pribúda ischemických chorôb srdca, poruchy tlaku krvi, cievne zmeny, dýchacie ťažkosti, osteoporotické komplikácie a pod. Tým, že sa spomaľuje metabolizmus sa zníži aj telesná teplota.

Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vás dobíjajú energiou nie vám ju berú

Ale nebudeme hovoriť len o tom, čo mnohých zarmucuje v starobe. Aj jeseň života sa dá prežiť plnohodnotne a s radosťou.

Treba sa len obklopiť ľuďmi s pozitívnou energiou, ktorí vám energiu dajú a nie berú. Prípadne si ju navzájom dodávate a posilňujete. Príjemné posedenia s priateľmi, cestovanie, koníčky. To všetko patrí aj do života seniorov a nie je to len vymoženosťou mladých.

Myslenie ako základ duševnej činnosti sa čo do kvality nemení až do vysokého veku, ibaže starší človek myslí pomalšie. Kvalita myslenia závisí od toho, aký bohatý bol jeho osobný život v mladosti a aké skúsenosti si zachoval.

Tiež je známe, že s pribúdajúcimi rokmi môže u človeka nastať pokles inteligencie, ale aj naopak, niektoré schopnosti sa môžu v určitom smere zlepšovať. Starší človek s bohatými životnými skúsenosťami je oveľa múdrejší a rozvážnejší. Pre kvalitu psychiky v starobe má pravdepodobne väčší význam osobnosť človeka než kalendárny vek.

Menej kalórií a alkoholu, viac vitamínov

Zopár dobre mienených a overených rád, ako si predĺžiť slnko v jeseni života:

Strava má byť menej energetická, lebo je znížený metabolizmus a u niektorých aj znížená telesná aktivita (1200 kcal denne).

Nutný je dostatok výživnej hodnoty, dostatok vitamínov v strave (A, B, C, železo).

Dobré by bolo, aby bol dobrý chrup a dostatočne spracovaná potrava pred prehltnutím. Treba jesť viackrát denne, ale menšie porcie, nie mastné, a zákusky nahradiť zeleninou a ovocím. Nezabudnúť na mliečne výrobky, probiotiká.

Na alkoholizmus trpí asi 20% starých. Takže alkohol – dobré vínko alebo pivo – treba s mierou, najlepšie k jedlám ako digestívum. Pozor na chronické pitie, ktoré vplýva na všetky systémy tela, a môže byť príčinou nehôd a smrti.

Niektoré lieky zvyšujú alebo znižujú účinok s alkoholom.

Viera hrá dôležitú úlohu

Proti starnutiu platí starý osvedčený a stále platný recept: Starostlivosť o seba! Osvojenie si základných návykov starostlivosti o svoju tvár, telo i dušu sú podstatou na splnenie sna o predĺžení našej krásy a života. Kvalitu života seniora ovplyvňuje aj životný štýl.

Z vlastných skúseností so staršími pacientami viem, že dôležitú úlohu hrá v živote viera. Každý človek v niečom verí. Viera im slúži ako vnútorná sila na prekonávanie všetkého, čo prináša život.

Na niektorých starších ľudí môže vplývať to, keď sa presťahujú do zariadenia dlhodobo chorých alebo do domu dôchodcov zo sociálnych i z iných dôvodov.

Je to v našich rukách

Umenie dôstojne a múdro starnúť, radostne prežiť jeseň života a zabrániť predčasnému nástupu výrazných obmedzení staroby je do značnej miery v rukách každého z nás. Záleží len na nás samých, či sa na sklonku svojho života dokážeme postaviť starobe tvárou v tvár.

Náboženskosť dopĺňa osobnosť staršieho človeka o vyrovnanosť so životom, o takzvanú spokojnosť v duši, obohacuje ho o múdrosť, všeobecne platnú skúsenosť ľudstva, permanentnú radosť z preukazovania nezištnej lásky, väčší zážitok z prijímania ako z darovania a podobné.

Keď tieto problémy a zmeny berieme do úvahy, do určitej miery sa každému podarí pochopiť tajomné obdobie zrelosti ľudského života, starobu a starnutie.

Musíme si našich starších ľudí vážiť a pomôcť im prispôsobiť sa spoločnosti: Každý bude totiž raz prežívať jeseň života. Aby mala príchuť jari, podajme im podpornú ruku a rodinné teplo. Aj my ho budeme vo vyššom veku rovnako potrebovať.

Mladosť je vyjadrením stavu duše, nie tela

Opäť pripomínam starú múdrosť: Mladosť je vyjadrením stavu duše, nie tela.

Čas sa nedá zastaviť. Je neúprosný k našej tvári i k nášmu telu. Aj preto sa hovorí, že skutočná, trvalá krása sídli v našej duši.

Všetci chcú dlho žiť, ale nikto nechce zostať starý. Obava, ktorá je obsahom známej vety vychádza zrejme z nedávnej krutej skutočnosti, keď ľudia po aktívnom pracovnom veku mali v tieni spoločnosti dožívať svoju jeseň.

Nedostatok finančných prostriedkov, nadbytok času, starosť o stále narastajúce potreby svojich ratolestí. Aby aspoň chvíľu človek v tejto neutešenej situácii prežil medzi ľuďmi, radšej vysedával v čakárňach ambulancií a piplal sa v zdravotnom stave všetkých čakajúcich, len aby nebol doma sám.

A pritom každý s bolesťou v srdci myslel na slová Simmela, že nikto nie je ostrov.

Splňte si sny. Kedy, ak nie teraz?

Našťastie týmto neutešeným obrazom aj z bývalého slovenského regiónu Európy odzvonilo. Aj keď už ľudia budú dlho žiť, nemusia byť starí. Staroba je totiž vyjadrením stavu duše a nie tela. Telo predsa starne každému, i keď pravdou je, že nie rovnako.

Ale práve teraz je ten správny čas, urobiť niečo pre seba, aby sme si splnili aj tie sny, ktoré sa nám zdali ešte včera nemožné a vzdialené. Aby sme si nahromadili radosti na roky vinúce sa pred nami, ktoré môžu byť farebné ako jeseň v Kanade a nie ako čierno-biely obraz starých filmov.

Je čas, aby sa nám naše sny nekončili na svitaní, ale aby sa stali našim reálnym prežívaním dní.

Sedel som pri televízore a zrazu mi zlyhali baterky na diaľkovom ovládači, na druhý deň mi kvôli baterke vypovedalo auto a do tretice, na ulici som zostal stáť v strede rozhovoru, lebo sila v baterkách jednoducho došla. Rovnako je to aj s našim životom. Musíme sa starať, aby nám baterky nedošli.

Musíme ich nabiť dostatočnou energiou, aby sme rovnaký čas, ktorý sme venovali počas života iba práci, rovnakým dielom venovali oddychu. A samozrejme jednu tretinu ako vždy, zdravému spánku.

Zaujímajte sa o to, čo sa deje. Zaujímate sa o život!

A baterky sa dajú dobýjať pomerne jednoducho. Veď náš senior už dávno je nielen oddychujúci, ale aj vzdelávajúci sa, cestujúci, športujúci, i dokonca podnikajúci, podnikavý, a dokáže sa tešiť zo zrelosti svojho veku.

Vie žiť správnym životným štýlom, kde patrí prevencia a otužovanie, zábava a stále neutíchajúci smäd po nových informáciách. Už aj preto, že v inom uhle pohľadu vie vychutnať chvíle života, ktoré v minulosti nemali to správne korenie ako teraz.

V súčasnej dobe už nie je zriedkavosťou splodiť dieťa v zrelom veku. Aj keď to nebudete skúšať a túžiť po tom ako pán Saudek, želám všetkým čitateľom, aby boli ako on stále aktívni, potentní a nevyčerpateľní.

Každý človek starne inak, rovnako ako inak žije. Dôležité ale je, že na starnutí sa spôsob života podpíše. Spôsob života môže naše starnutie oddialiť, ale aj výrazne skrátiť. Nielen starnutie, ale aj život.

Ste mladší starý alebo starý starý?

Vzhľadom k zlepšeniu životných podmienok sa počet starých ľudí na svete oproti minulosti zvýšil. Je teda prirodzené, že o starnutí sa stále viac a viac hovorí, a začínajú sa riešiť problémy, ktoré vyšší vek prináša.

Veda, ktorá skúma všetky zmeny (nielen psychické, ale aj somatické a sociologické) v tomto období, sa nazýva gerontológia, lebo starý človek sa nazýva geront. U nás je príjemnejšie do ucha skôr senior. Neskorý dospelý vek môžeme rozdeliť do troch období:
· Mladší starí – od 65 – do 74 rokov
· Stredne starí – od 75 – do 84 rokov
· Starí starí – od 85 a viac rokov

Aj v medicíne existuje špecializácia, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou starých ľudí – geriatria. Starnutie sa vyznačuje morfologickými a funkčnými zmenami. Týka sa to telesných a funkčných zmien, psychických i sexuálnych, taktiež zmien v trávení, zmyslovom vnímaní, ale aj v sociálnom postavení.

K veľmi vážnym zmenám, ktoré na starnúceho pôsobia sú najmä odchod do dôchodku, neraz presťahovanie sa, napríklad do domova dôchodcov, a najmä zvýšená závislosť od druhých. Ľudia v tomto veku sú náchylnejší na rôzne druhy ochorenia a na rôzne druhy komplikácie, ktoré zostávajú z ochorenia.

Starnutie obyvateľstva sa zrýchľuje

Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2050, vypracovanej Štatistickým úradom SR v roku 2002, bude vývoj obyvateľstva SR v prvej polovici 21. storočia charakterizovať najmä znižovanie prírastku obyvateľstva a starnutie obyvateľstva.

Intenzita týchto procesov bude bezprostredne závisieť od vývoja plodnosti, úmrtnosti a migrácie avšak nepriamo ich budú aj faktory spoločenské, politické, ekonomické a kultúrne.

Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Kým v súčasnosti pripadajú na jedného obyvateľa vo veku nad 65 rokov dvaja obyvatelia vo veku do 17 rokov, v roku 2050 bude podľa stredného variantu tento pomer opačný. Na jedného obyvateľa vo veku do 17 rokov pripadnú skoro dvaja obyvateľa vo veku nad 65 rokov.

autorom článku je MUDr. Miloš BUBÁN,
gastroenterológ,
GASTROCENTRUM Bajkalská
ilustračné foto: pixabay.com