Minister Richter odovzdal seniorom ďakovné listy

Viac ako sto seniorov z celého Slovenska prijalo pozvanie na stretnutie s čelnými predstaviteľmi rezortu práce.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Mesiaca úcty k starším v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku zorganizovalo tradičné stretnutie seniorov.

Viac ako sto seniorov z celého Slovenska prijalo pozvanie na príjemné stretnutie s čelnými predstaviteľmi rezortu práce. Minister Ján Richter vníma Jednotu dôchodcov na Slovensku ako jednu z najaktívnejších organizácií a vyjadril potešenie i spokojnosť, že sa môže s jej zástupcami radiť, ako byť čo najviac nápomocný v oblasti udržania dôstojnej staroby.

Pripomenul aj niektoré z konkrétnych krokov, ktorými generácii skôr narodených vláda pomáha. Pravidelná valorizácia dôchodkov, dotácie na rekreácie, odstránenie 13-ročných krívd pri starodôchodcoch, každoročné prilepšenie i formou vianočného príspevku, či ambíciu tieto príspevky zdvojnásobiť a postupne pretransformovať do trinásteho dôchodku.

Načrtol aj tému ťažko zdravotne postihnutých a prezradil svoj cieľ zvýšiť opatrovateľský príspevok na úroveň minimálnej mzdy.

Seniorov prišiel pozdraviť aj Peter Pellegrini. Zdôraznil, že je povinnosťou vlády postarať sa, aby dôchodcovia mali kvalitnú a pokojnú jeseň života.

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky pripomenul, že sme hrdí na to, čo sa za posledné roky v oblasti pomoci dôchodcom dosiahlo.

Minister práce spolu s premiérom odovzdali ďakovné listy dvanástim oceneným nielen z Jednoty dôchodcov na Slovensku, ale aj z Fóra pre pomoc starším a Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Rovnako tak premiér Peter Pellegrini, ako aj minister práce Ján Richter, poukázali na to, že seniori by nemali byť v centre pozornosti len jeden mesiac v roku. „Hovorme o celoročnej úcte k starším – zaslúžia si to,“ zdôraznili.