Petícia Aj seniori chcú dôstojne žiť

Začiatkom roka 2022 bol každý tretí senior so starobným dôchodkom pod hranicou chudoby a zdražovanie túto situáciu ešte viac zhoršilo.

Ďalšie znižovanie dostupnosti služieb dlhodobej starostlivosti, spoločne so zdražovaním liekov, potravín a energií bude bez pomoci vlády pre seniorov likvidačné.

Už niekoľko mesiacov upozorňovala Jednota dôchodcov Slovenska, že situácia seniorov je neudržateľná. Podľa predsedu JDS Michala Kotiana tento stav pretrvával už viac ako deväť mesiacov a pre seniorov nebola doteraz zo strany vlády schválená žiadna mimoriadna pomoc.

A prípadné vyplatenie príspevku vo výške 50 percent z 13. dôchodku na jeseň tohto roku považuje za nedostatočné .

V júli 2022 ohlásilo predsedníctvo Jednoty dôchodcov na Slovensku na tlačovej konferencii otvorenie zberu podpisov k petícii, kde upozorňovali na kritickú situáciu seniorov .

Napriek letnému prázdninovému času sa podarilo funkcionárom, ale aj mnohým aktivistom z radov JDS zhromaždiť celkom 181 032 podpisov nielen od členov JDS a ďalších seniorov, ale aj od mladších občanov SR ako podporu k oprávneným požiadavkám seniorov.

Na zberných hárkoch boli formulované tieto požiadavky :

  • Mimoriadnu valorizáciu dôchodkov o 8 % do konca roku 2022
  • Rozmrazenie minimálnych starobných dôchodkov
  • Výplatu tzv. 14. dôchodku v novembri 2022
  • Schválenie 13. dôchodku vo výške mesačného dôchodku namiesto vianočného príspevku
  • Zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty z 50,- € na 100,- €
  • Nulové doplatky na lieky pre každého seniora a na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká

Prvého septembra 2022 delegácia členov predsedníctva JDS na čele s predsedom Dr. Michalom Kotianom odovzdala do podateľne NR SR celkom 12 828 petičných hárkov ,s 181 032 podpismi, dôkladne skontrolovaných a očíslovaných a žiada v tejto súvislosti o konštruktívny dialóg a adekvátne riešenia na urýchlenú pomoc seniorom.

PhDr. Alojz Luknár
podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska