Vyžrebované. Vyhrajte tablet a osobné zaškolenie

aktualizácia 1.3.2022:

Správne odpovede na súťažné otázky:

Odpoveď na 1. otázku: Predplatený objem dát na SIM karte je 10 GB

Odpoveď na 2. otázku: Firma SILVERGON poskytuje asistenčné služby zatiaľ v Bratislave

Vyžrebovali sme troch výhercov, ktorí správne zodpovedali súťažné otázky a získajú tablet s dodaním, inštaláciou a osobným školením od spoločnosti SILVERGON.

Výhercovia:
pani Nadežda K., Bratislava
pani Eva Č., Bratislava
pani Edita N., Nitra.                                                                Gratulujeme!


Milí čitatelia, v spolupráci so spoločnosťou SILVERGON poskytujúcou asistenčné služby pre seniorov sme pripravili súťaž o zaujímavé ceny.

Súťažné otázky:
1. Spoločnosť SILVERGON dodáva spolu s tabletom aj dátovú SIM kartu s predplateným objemom dát. Aký objem dát karta obsahuje?

2. V ktorom meste zatiaľ poskytuje spoločnosť SILVERGON osobné asistenčné služby pre seniorov?
Vašou úlohou je odpovedať na súťažné otázky a odpovede zaslať do 23. februára spolu s adresou a telefónnym číslom na emailovú adresu vivasenior@vivasenior.sk

Traja výhercovia po zodpovedaní správnych otázok získajú tablet s dodaním, inštaláciou a osobným školením od spoločnosti SILVERGON: www.silvergon.com/produkt/dodavka-instalacia-tabletu.