Vyžrebované! Výhercovia súťaže Ikar

Správna odpoveď: autorom knihy o Františkovi Kovárovi Jednoducho Ferko je spisovateľka Silvia Lispuchová

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali :

pána Jána Š. Hronský Beňadik, pani Magdalénu F. Bratislava, pána Pavla S. Banská Bystrica, pani Elenu S. Bratislava, pani Máriu K. Rača.